Vojtěch Birnbaum: Princip umění

12. 1. – 7. 3. 2017

U příležitosti 140. výročí narození Vojtěcha Birnbauma (1877–1934) představuje Archiv výtvarného umění tohoto významného českého historika umění, zakladatele vědeckého zkoumání výtvarného umění u nás. Vojtěch Birnbaum jako badatel, zejména v oblasti středověké architektury, je chápán jako zakládající osobnost ve výzkumu českého umění, které byl schopen nahlédnout jako vědec s evropským rozhledem. Podobně je v odborných kruzích oceňována i jeho aktivita v památkové péči, ve které se zasazoval především o uchování kontextu uměleckého díla.

Výstava Vojtěch Birnbaum: Princip umění se zaměřuje na Birnbaumovo přemýšlení o zákonitostech a principech umění, jak je sledoval a popsal zejména ve 20. a 30. letech 20. století. Pozice Vojtěcha Birnbauma jako teoretika soustředícího se na otázky vývoje umění v obecnějším slova smyslu zůstávala dlouho mimo zájem odborných kruhů. Tato výstava si proto klade za cíl zmapovat právě tuto oblast Birnbaumovy práce, která se jeví jako základní pro pochopení jeho názorů na umění, zejména na téma středověké architektury. 

Výstava tak stopuje jednak zakořenění Birnbaumovy teoretické práce v širších kruzích dobového evropského myšlení uměleckohistorického i filosofického, jednak se snaží naznačit vliv jeho formulace „vývoje“ v umění na historiky umění, kteří byli formujícími osobnostmi oboru v další generaci.

Kurátor: Tomáš Murár

Vernisáž 12.1.2017 od 19:00