Volker März – Laughing Windows

31. 10. 2013 – 17. 2. 2014

Multimediální umělec Volker März vytvořil pro Centrum současného umění DOX rozsáhlý výstavní projekt, který je v jistém smyslu retrospektivou jeho tvorby a zároveň představuje řadu nových prací, které vznikly speciálně pro třípatrovou expozici v centru DOX.

Sochař, malíř, fotograf, spisovatel, filmař, performer a hudebník Volker März v posledních letech zaplnil celé výstavní prostory stovkami hliněných figurek významných historických postav z oblasti filozofie, literatury, umění a politiky, jako Walter Benjamin, Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche, Pina Bausch, Josef Beuys, Nelson Mandela, Peter Sloterdijk a další. Prostřednictvím hliněných postaviček, obrazů, fotografií, textů a hudebních videí März „láskyplně“ tyto velké myslitele snímá z podstavce, přímo je identifikuje s jejich biografiemi, a nabourává tak představy o kultu génia. Vytváří nápadité scénáře, ve kterých historické osobnosti zapojuje do dialogu, jehož prostřednictvím kritizuje a ironizuje současnou dobu a společnost. V posledních několika letech se pro Märze stává výjimečným aktérem pro vyprávění především Franz Kafka. V autorově fikci Kafka nezemřel na tuberkulózu, ale odcestoval se svou opicí, panem Rotpeterem, do Palestiny, odkud prostřednictvím dopisů a poznámek kritizoval historické i současné události a v roce 2008 zde umírá ve věku 126 let.

Název výstavy Laughing Windows se vztahuje k osobnostem, které se pro Märze staly důležitými „okny“, umožňujícími nahlížet svět z nových perspektiv. Slova „smějící se“ pak odkazují k humoru a ironii, které jsou důležitou součástí Märzovy tvorby. V rámci výstavy konfrontuje März historické postavy s jejich dětstvím a okny jejich příběhů nahlíží rané dětství jako blažený stav dosud nezasažený jakýmikoli společenskými strategiemi. Důraz přitom klade na co nejsrozumitelnější podání tak, aby byla výstava jednoduše přístupná i nejmladšímu publiku – dětem.

Kurátor: Volker März


Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX vychází k výstavě publikace věnovaná autorově výtvarné a literární tvorbě.

Doprovodný program k výstavě: 

16. 11. | 14h

Okna a zrcadla a vy - rodinná výtvarná dílna

22. 11. | 19h

První dáma platí, druhá leze z gatí - site-specific představení studia Damúza

21. 11. | 18h

Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy.

20. 11. 2013 - 10. 2. 2014

Okna a zrcadla a vy - vzdělávací program pro školy

8. 2.  a 15. 2. | 14h

Vidět příběhy - sobotní rodinná dílna

17. 2. | 16h

Komentovaná prohlídka s Volkerem Märzem.

Víkendové komentované prohlídky s lektory centra DOX: 10. 11., 24. 11., 8. 12. a 22. 12. 2013.

Fotografie z vernisáže 30. října, 2013.
Mediální partner:  
S podporou: