Výstava 2012

17. 10. – 10. 11. 2012

Centrum současného umění DOX představí pestrou přehlídku talentů, originálních řešení a překvapivých souvislostí ze všech oborů, jejichž studium nabízí Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Kurátoři Tereza Bruthansová Maxim Velčovský vybrali tři desítky nejzajímavějších závěrečných a semestrálních prací z oblasti architektury, designu, ilustrace, malby, ale i módního návrhářství.

V porovnání se prvním ročníkem, realizovaném v Uměleckoprůmyslovém muzeu, se výstava rozprostírá na téměř dvojnásobné ploše. Podařilo se tak ještě ve větší šíři vystihnout specifický naturel školy, kterou tvoří desítky ateliérů v čele s osobitými vedoucími, díky nimž i v tomto roce školu absolvovalo několik výrazných talentů. 

Návštěvníci centra DOX se seznámí nejen s nápady a tématy, ale i materiály
a postupy, které byly pro mladé umělce v uplynulém školním roce stěžejní. Například kniha známek, kterou vytvořili studenti Ateliéru písma a typografie, byla ovlivněna úmrtím významných českých osobností.
Uvidíte nejen návrhy horolezeckých cepínů od čerstvého absolventa produktového designu Karla Matějky a rostlinu Jakuba Jansy z Ateliéru supermédií použitou k zálohování dat, ale i zcela originální pojetí vzhledu legendárních Baťových tenisek ze šedesátých let od studentů Ateliéru designu oděvů a obuvi.

Další projekty se pokoušejí o zajímavé a neobvyklé postupy. Například absolvent grafického designu Matěj Činčera ve své klauzurní práci převedl ikonické konferenční stolky od známých designérů do poutavých obrazů-objektů a Julie Šišková z Ateliéru keramiky a porcelánu svým interaktivním akčním pojetím diplomové práce přesáhla hranice designu až k volnému umění. 

Díla nejmladší umělecké generace stojí za vidění nejen kvůli originalitě, ale
i jejich úzkému sepjetí s aktuálními společenskými tématy.