Zóna v pohybu

16. 1. – 17. 3. 2014

Dialogy profesorky Adély Matasové a jejích studentů 1990 – 2014

Výstava Zóna v pohybu mapuje práce studentů, kteří prošli výtvarnými ateliéry vedenými prof. Adélou Matasovou od roku 1990 až do současnosti na VŠUP a Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, ZČU v Plzni a na University of Colorado v USA.

Adéla Matasová se od konce 60. let do 80. let minulého století pohybovala v šedé zóně českého neoficiálního umění. Její umělecká tvorba vynikala monumentalitou a na svou dobu odvážnými intermediálními přesahy. Po roce 1989 ji změna politické i sociální situace umožnila nastoupit na VŠUP v Praze jako vedoucí ateliéru Prostorové tvorby a alternativních technik, později Ateliéru konceptuální a intermediální tvorby, který byl jedním z prvních ateliérů volné tvorby na VŠUP. Adéla Matasová se zároveň stala vůbec první ženou profesorkou volného umění v tehdejším Československu. Její pedagogický přístup i umělecká tvorba přispěly k etablování ateliérů konceptuálního a intermediálního zaměření na českých vysokých školách a k rostoucímu respektu tohoto způsobu tvorby na české výtvarné scéně 90. let.

Dnes již téměř nevnímáme samozřejmost, s jakou tyto ateliéry v současnosti fungují ani těžkosti, které provázely prosazování intermediálního směru v rámci českých vysokých uměleckých škol. Výstava Zóna v pohybu je sondou, ve které se zrcadlí nejen osobní pedagogická vize prof. Adély Matasové, ale i proměna české výtvarné scény během tří uplynulých desetiletí.

Koncepci výstavního projektu zaměřila Adéla Matasová na vývoj intermédií a médií vůbec. Výstava představí díla jejích studentů – dnes už etablovaných uměleckých osobností i práce mladé nastupující generace, která přichází na scénu s generačně odlišným pohledem a především konceptuální i postkonceptuální tendencí a schopností využívat ve své tvorbě kromě klasických médií a materiálů i nové formy. Vzhledem ke koncepci výstavy došlo k opomenutí mnoha úspěšných autorů, kteří dnes pracují v jiných specifických oborech, jako je například scénografie a kostýmní návrhářství, architektura nebo počítačová grafika. Rozšířené pole absolventů ateliérů prof. Matasové ukáží projekce videí a dokumentace dalších prací, které se na výstavě už nemohly objevit.

Přehled vystavujících umělců nabízí speciální webová stránka http://dox.mo.cz/index-finale.html


Kurátorka výstavy: Adéla Matasová

Spolupráce: Adam Vrbka, Martin Odehnal

Výstavu zahájila: Pavlína Morganová

V rámci zahájení výstavy proběhla kreativní pohybová performance Labyrinty. fragmenty

Realizace:

Vladimír Burian, Petr Opavský, Veronika Rinowski, Janka Novorytová, Jiří Jakl, Mirka Eliášová 

Adéla Matasová (1940) se od konce 60. let do 80. let minulého století věnovala umělecké tvorbě, která se vyznačovala monumentalitou a intermediálními přesahy. Pracovala s nejrůznějšími materiály, jako pryskyřice, lněná a papírová hmota, dřevo a později zrcadlový ocelový plech. V letech 1990-2003 působila na VŠUP v Praze jako vedoucí ateliéru Prostorové tvorby a alternativních technik, který později změnil název na Ateliér konceptuální a intermediální tvorby.  V roce 2000 zastávala pozici hostujícího pedagoga na University of Colorado v Boulderu ve Spojených státech amerických, v letech 2004-2005 působila na Literární akademii J. Škvoreckého v Praze a posléze v roce 2005 spoluzakládala ateliér prostorové a intermediální tvorby na Ústavu umění a designu, nynější Fakultě umění a designu, Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučovala do roku 2012.

Dobrovodný program:
1. 3. | 14h
Mezi námi - rodinná výtvarná dílna
13. 3. | 19h - derniéra výstavy formou komentované prohlídky s kurátorkou Adélou Matasovou a několika vystavujícími umlěci
15. 3. | 14h
Dobrá učitelka - rodinná výtvarná dílna
Fotografie z vernisáže 15. února 2014.