Vizuální umění, architektura
a design

Koncepce 

Kdo je to divák, umělec, kurátor nebo architekt? Programy z této vzdělávací linie pracují s odkrýváním stereotypů různých rolí v uměleckém provozu a s využitím jejich metafor přesahujících do  běžné každodennosti. Ačkoliv jsou konkrétní programy připravovány často k výstavám s časovým omezením, samotná nabídka je dlouhodobá.

Programy

Umění v kapse

Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří v tomto programu hlavní předpoklad k napínavému pátrání: k pátrání po uměleckých dílech versus předmětech denní potřeby v prostoru galerie. Během interaktivní prohlídky aktuální výstavy i během výtvarného workshopu jsou účastníci vedeni k aktivnímu sebevyjádření.

S kůží na trh

Umělec. Co to znamená jít „s kůží na trh“? Jakou roli hraje odvaha a schopnost jít vlastní cestou při jakékoli tvorbě? Díla umělců, spisovatelů, skladatelů a dalších nás často zvou do jejich vlastních příběhů a autenticita je oceňována, ať už zprostředkovává krásu, radost, nebo zoufalství.

DJ Kurátor

Stejně jako u dýdžeje je i u kurátora zásadní moment výběru a volby. V prostředí výstavy dostávají účastníci programu možnost remixovat její obsah a následně reflektují, co svým výběrem vytvořili a říkají. Vybrat (si) totiž znamená zvolit si, rozhodnout se, definitivně určit, což jsou zásadní kompetence nejen pro umělecký provoz, ale i pro život v současném světě přesyceném vizuálními podněty.

Pohádka o továrně
Prostor k manipulaci
Stav se

Tři rozdílné programy pro různé věkové skupiny, které berou do hry architekturu a design Centra DOX – příběhy, možnosti, limity, různé cesty. Architektura je prostorem, který spolutvoříme svým vnímáním.

Aktuální programy

Sledujte online, než zažijete naživo

Projekt je podpořen Nadací Abakus