Bourání stereotypů demokracie

14. 11. 2014 – 16. 3. 2015

Vzdělávací program pro školy k výstavě MODY DEMOKRACIE


Co je to demokracie? Stará se ona o nás, nebo se spíše musíme starat my o ni? Vzdělávací program vám umožní vytvořit si mentální mapu demokracie a zpřesňovat ji prostřednictvím diskuse a konfrontací s uměleckými projekty z celého světa. Demokracie podle našeho názoru není statický systém, ale naopak dynamická struktura, kterou by měl rozvíjet každý jednotlivec.

Výstava Mody demokracie stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních – městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.

Vhodné pro učitele ZSV, ON, ČJ, D, VV

Délka programu: 90 – 120 min 

Cílová skupina: studenti 2. stupně ZŠ a SŠ

Cena za program: 400 Kč/skupina + vstupné do expozice 
Vstupné do expozice: 40Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)  


Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem.

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Ve spolupráci s: