Dějiny ve škole

18. 9. 2015, 10:00

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá v Centru současného umění DOX seminář pro učitele na téma Dějiny ve škole.

Škola představuje svébytný společenský organismus, který působí na žáky různými formami a prostředky. Často ovšem tuto komplexnost nevnímáme a soustředíme se pouze na otázky oborového vzdělávání. Cílem semináře je reflexe historické perspektivy tohoto rozměru školy a hledání možností, jak toto uvažování zúročit v pedagogické praxi. Seminář je otevřen učitelům všech aprobací, především však učitelům dějepisu a společenských věd.

Účastníci si hradí dopravu. Na závěr obdrží každý účastník certifikát o absolvování a řadu výukových materiálů.

Program kurzu a přihláška  

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314, 606 837 142

Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání