Dějiny z plakátu II.

18. 6. 2014, 09:30

Vzdělávací workshop zaměřený na tvůrčí práci s politickým plakátem ve výuce pro učitele ZŠ a SŠ se uskuteční jako součást doprovodného programu k výstavě První linie, která připomene 100 let od začátku první světové války.

Téma války je zásadně spojeno s tvorbou politického, propagandistického plakátu, který prostupuje soudobé dějiny. Využíval se k mobilizaci mas za obou světových válek, sloužil nacistické a komunistické propagandě. Plakát patřil i do politického slovníku demokracie a slouží různým cílům i v naší přítomnosti. K přednostem tohoto média vždy patřilo úsporné a působivé sdělení. Tyto kvality si plakát udržel i jako artefakt a historický pramen, můžeme je ocenit též na poli vzdělávání.

Workshop Dějiny z plakátu II. se zaměřuje na využití plakátů ve výuce společenskovědních předmětů. Zohledňuje trendy v zahraniční didaktice (rozvoj čtenářské, mediální a historické gramotnosti). V rámci praktické interpretační dílny budou účastníci workshopu pracovat se soubory plakátů, které jsou upraveny pro použití ve škole. Plakát představuje mimořádně efektivní školní pramen, vhodný k rozvoji analytických a interpretačních dovedností na straně žáků.

Workshop nabídne několik tematických kompozic. Ukáže, jak se (ne)měnilo zobrazování politických vůdců na plakátech. Zaměří se na historické proměny média. Nabídne srovnání národních verzí válečných plakátů z let 1914 – 1918. Vizuální symbolika plakátů otevírá prostor pro aktualizace a odkazy k dnešní politické a populární kultuře.

Metodika práce s plakátem je určena učitelům dějepisu, občanské výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka a literatury a je zaměřena na všechny typy škol.

Lektoři:

Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů Praha, Gymnázium Jana Keplera Praha)

Kamil Činátl (Ústav českých dějin FF UK, Ústav pro studium totalitních režimů Praha)

Jiří Raiterman (Centrum současného umění DOX, Střední umělecká škola grafická v Jihlavě)

Program: 

9 – 9.30h

registrace účastníků

9.30 – 13.30h

Komentovaná prohlídka výstavy První linie

Workshop tvůrčí práce s politickým plakátem ve výuce

Závěrečná prezentace a evaluace

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vstup: 60 Kč

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz

V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Jiřího Raitermana na telefonním čísle 602 778 94.

Program probíhá ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů Praha.