Dovnitř a ven

13. 4. – 31. 8. 2012

Vzdělávací program k výstavě ČESTMÍR SUŠKA: Outside / Inside 

Program nabízíme ve dvou variantách - pro první stupeň ZŠ a druhý stupeň ZŠ a SŠ.  
Program pro druhý stupeň ZŠ a střední školy začíná úvodní prezentací 
a diskuzí, po které následuje interaktivní prohlídka výstavy a umělecký workshop, zakončený prezentací vytvořených prací. V rámci prezentace
si studenti stručně připomenou  vývoj sochařství od figurace k abstrakci 
a také vývoj sochařského díla Čestmíra Sušky. Během diskuze se pak pokusí zařadit tyto informace do kontextu současného umění. Důraz je kladen na materiál a základní principy sochařství, ale také na podstatu umění jako aktuálního sdělení. Komentovaná prohlídka výstavy pomůže studentům zasadit získané poznatky a zhlédnutá díla hlouběji do kontextu nejen centra DOX, ale i současné galerijní praxe a veřejného prostoru. Dotkneme se
i tématiky ekologie ve vztahu k materiálu, historické hodnotě věcí či myšlenek, budeme se zabývat otázkou interpretace výtvarného díla. Cílem závěrečného workshopu je navázat na zmíněná témata a ve skupinách vytvořit model sochy pro konkrétní veřejný prostor. Studenti se pokusí argumentovat zvolený materiál a funkci díla. Smyslem programu je především pochopení uměleckého díla v jeho nejširších společenských souvislostech, aktualizovaných prožitkem a tvůrčí aktivitou účastníků.

Program pro žáky prvního stupně ZŠ probíhá formou přímého seznámení
s výstavou bez úvodní prezentace, přičemž komentovaná  prohlídka je pojatá interaktivněji. Lektor využívá pohybových aktivit a smyslových her přímo ve výstavě, pracuje se zrakovým vnímáním a verbalizací pojmů a využívá techniku dramatizace za účelem oživení principů Suškovy tvorby v konkrétním prostoru. Cílem výtvarného workshopu, založeného především na herních principech je vytvoření nekonečné kresby z opakujících se geometrických vzorů. 
Délka programu: 90 - 120 min

Cílová skupina: žáci 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, rodiny s dětmi, zájmové skupiny

Cena za program:
400 Kč/skupina + vstupné do expozice

Vstupné do expozice:
- ve skupině do 15 osob: 60Kč/student
- ve skupině nad 15 osob: 40Kč/student
- pedagogický doprovod: zdarma (max. 2 osoby)


Objednávky:
E-mail: skoly@dox.cz

Kontakt:
Tel.: +420 774 716 814
E-mail: tereza@dox.cz