Dystopie jako didaktické téma

4. 12. 2015, 10:00

Vzdělávací workshop o vztahu umění a minulosti pro učitele ZŠ a SŠ k výstavě Skvělý nový svět.

Utopie a dystopie vynikají zvláštním časovým režimem - některé z nich se odehrávají v neprostoru a nečase, za devatero horami a devatero řekami, jiné směřují náš zrak k zářným zítřkům, nebo se naopak inspirují v událostech minulosti. Právě vztah k minulosti nás bude zajímat nejvíce. Kurátoři do výstavy Skvělý nový svět zahrnuli několik uměleckých děl, jež citují nebo přímo reagují na důležité dějinné události (především diktatury 20. století).

Během workshopu se budeme soustředit na to, jakým způsobem umělci s dějinnou tématikou pracují. Z jakých témat umělci těží a jakým způsobem pracují se sdílenými obrazy minulosti? Do workshopu zapojíme jak umělecká díla z výstavy, tak další média, která naši diskuzi o uměleckém jazyku a artikulaci minulostních témat obohatí (např. literární a filmové obrazy). Téma utopií a dystopií tak může být plochou, na níž budeme zkoumat přístupy různých oborů k minulosti (umění, věda, škola…).

Jedním z hlavních cílů workshopu je prozkoumat možnosti využití uměleckých děl ve výuce o minulosti (tedy v dějepisu, společenských vědách, občanské výuce, estetické výchově a dalších předmětech).

Lektoři:

Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů Praha, Gymnázium Jana Keplera Praha)

Kamil Činátl (Ústav českých dějin FF UK, Ústav pro studium totalitních režimů Praha)

Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů Praha)

Michal Kučerák (Centrum současného umění DOX)

Jiří Raiterman (Centrum současného umění DOX, Střední umělecká škola grafická v Jihlavě)

Program: 

9.30 – 10h

registrace účastníků

10 – 15h 

Komentovaná prohlídka výstavy

Přednášky a workshopy

Závěrečná prezentace a evaluace

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vstup: 60 Kč

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz


V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Jiřího Raitermana na telefonním čísle +420 602 778 949.

Program probíhá ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů Praha.

Projekt Skvělý nový svět byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.