Finále soutěže Máš umělecké střevo?

6. 8. 2011 – 18. 5. 2012

"Umění objevuje skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. Neboť nejen tématem, ale smyslem
a záměrem umění není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka
a skutečnosti: drama záhady čelící zázraku. Nebude-li toho moderní umění schopno, bude zbytečné."


 Jindřich Chalupecký

Finále soutěže Máš umělecké střevo?  

18. 5. 2012  | 10:00 - 17:00
Program: 
  9.30  prezence 
10.00 přivítání v centru DOX, představení škol, poroty, harmonogramu dne 
10.30 prezentace finalistů
13.00 přestávka, občerstvení 
13.30 soutěž DOX v prostorách galerie
15.00 vyhlášení vítězů soutěže, předání ceny 
15.30 prohlídka galerie, výstav, rozhovor s pozvanými umělci 
17.00 závěr, pozvání na následující program
18.00 Veletržní palác NG / kino Veletrhy: 
          promítání filmu umělecké skupiny Rafani 31 začátků / 31 konců

Vstup zdarma.
Porota:
Milena Dopitová (skupina Pondělí)
Marek Meduna (skupina Rafani)
Michaela Kabátníková, Monika Sybolová, Oldřich Bystřický (NG)
Tereza Jelínková (DOX)
Ondřej Horák (Tranzitdisplay)
Karina Kottová (MeetFactory)
Kontaktní informace a rezervace:

Tereza Jelínková, Centrum současného uměn DOX
T.: 774 716 814, E.: tereza@dox.cz

Michaela Kabátníková, Národní galerie v Praze
T.: 224 301 007, E.: kabatnikova@ngprague.cz

3. ročník studentské soutěže Máš umělecké střevo?

6. 8. 2012 - 18. 5. 2012


Letošní ročník pořádá Centrum současného umění DOX a Národní galerie v Praze.

Pro koho?
Soutěž je určena studentům od 14 do 19 let. Předchozí zkušenosti v oblasti umění nejsou třeba.

O čem? 
Hlavním tématem aktuálního ročníku je otázka: „Má umění smysl?“ 

Soutěž zve studenty k aktivnímu zkoumání uměleckých přístupů
a jejich významu pro každodenní život. Úkolem studentů bude vytvořit tvůrčí skupinu a zpracovat umělecký projekt na míru prostředí své školy, čtvrti, města... V uměleckém projektu lze využít různé oblasti zájmů jednotlivých studentů, zapojit své okolí apod.

Soutěž zve studenty k aktivnímu zkoumání uměleckých přístupů
a jejich významu pro každodenní život. Úkolem studentů bude vytvořit tvůrčí skupinu a zpracovat umělecký projekt na míru prostředí své školy, čtvrti, města... V uměleckém projektu lze využít různé oblasti zájmů jednotlivých studentů, zapojit své okolí apod.

Východiskem letošního ročníku je osobnost významného teoretika umění Jindřicha Chalupeckého. Jeho jménem je každoročně předávána cena nejzajímavějšímu českému umělci do 35 let. Výstava finalistů 2011 proběhne právě v centru DOX v termínu 4.11. 2011 – 2.1. 2012. 

Proč?
Cílem projektu je nabídnout mladým lidem možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy v kontextu prostředí, ve kterém žijí, příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich, pracovat na delším projektu, který se nějak dotkne jejich každodenního fungování a objeví pro ně nové věci. Cílem je také představit současné umění jako partnera pro objevování nových souvislostí, pro přemýšlení o člověku a o světě.

Na základě čeho budou studenti pracovat?
Jako součást přípravy na soutěž nabízíme studentům speciální vzdělávací programy v pořadatelských institucích: Centrum současného umění DOX, Veletržní palác (Obsah viz níže). Cílem těchto programů je motivovat
a připravit skupiny na tvorbu vlastního uměleckého projektu. Inspirace, jak taková tvůrčí skupina může vypadat, vám také zašleme v dalších materiálech v polovině září.

Kdy?
Celá akce probíhá v období od října 2011 do května 2012. Skupiny se mohou přihlašovat do 15. listopadu 2011. Termín pro zaslání zpracovaných skupinových projektů (díla, fotodokumentace, texty aj.) je 29. 2. 2012.

Inspirační vzdělávací programy: 

Vítězové a Poražení:

Centrum současného umění DOX

Nejen ve sportu, ale i v umění mají různé soutěže a klání poměrně dlouhou historii. Co se týče tradičních podob umění, hodnocení, co je lepší a co horší, bylo v minulosti o něco snadnější, protože zobrazovaná témata, žánry
i techniky si byly natolik podobné, že bylo jednodušší určit, kdo své dílo vytváří
s větší lehkostí, krásou či individualitou a kdo jen kopíruje podle aktuálních kánonů. Jak ale poměřovat současné umění, které se týká téměř jakéhokoli tématu, a své sdělení předává prostřednictvím nepřeberné škály médií? Jak srovnat obraz, instalaci, video a třeba konceptuální projekt a vybrat, kdo je vítěz a kdo poražený? Animační program k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2011 je věnován otázce uměleckých ocenění u nás i ve světě a obecně kritériím, podle kterých je v umění možné posuzovat, co je dobré
a co špatné, potažmo otázce, jestli je v rozmanitosti současného umění takové posuzování vůbec ještě možné.

Nabízíme v termínu: 4.11.2011 - 15.1.2012

Smysl (moderního) umění 
Veletržní palác, Národní galerie v Praze

Má umění smysl? Jaký a pro koho? Jak se dívá na svět umělec? Kdo rozhoduje o tom, co se stane uměním? Je to teoretik, kritik, umělec sám, obchodník s uměním a nebo dokonce jeho diváci? Pojďme společně přemýšlet o formách moderního umění! (obrazy, sochy, akce, instalace, Land Art, koncept, minimalismus, nová figurace...) a pokusme sestavit kritéria toho, co považujeme za umělecké dílo. Budeme porovnávat a hodnotit umělecká díla od 40 let. 20. století do současnosti a hledat jejich smysl či opodstatněnost použitých výrazových prostředků a materiálů. Inspirujeme se např. Ladislavem Zívrem, Evou Kmentovou, Petrem Štemberou, Karlem Neprašem, Karlem Malichem, Jiřím Černickým. Jak byla jejich díla vnímána
v době svého vzniku a jak je vnímáme dnes? Porovnáme své závěry s myšlenkami Jindřicha Chalupeckého, významného uměleckého teoretika, který se nad nově vznikajícím uměním intenzivně zamýšlel. Vyzkoušíme si práci s materiály a postupy moderního umění. Pokusíme se zformulovat témata, která se mohou stát námětem umění dnešní doby.