Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem – konference a workshopy

11. 10. 2012, 09:00

Debaty, prezentace a workshopy na téma, jak to udělat, aby komunikace mezi rodinou a školou byla vstřícná a partnerská.
Program:

Dopoledne: 9.00–12.30 – konference pro certifikované školy 

Inspirativní vhledy od lidí z oblasti vzdělávání – Marek Herman, Jitka Jilemická, Tomáš Hajzler,  Martina Vančáková, Margit Slimáková, Delia Clark  (USA) ad. 
Sdílení dobrých zkušeností ze škol 
Vyhlášení programu Extra třída 
Dopolední program bude přístupný pouze zástupcům certifikovaných škol. Odpolední workshopy jsou otevřeny veřejnosti. Podrobný program najdete zde.
Odpoledne: 14.00–17.00 – workshopy pro rodiče a učitele 
Dílny s Tomášem Feřtkem – praktický návod k lepší spolupráci škol a rodičů 
Jak strava ovlivňuje školní výsledky dětí 
Škola a komunita – v čem si můžeme být užiteční 
Extra třída – seznámení s metodikou programu a jeho možnostmi 
Galerijní animace – interaktivní dílna DOXu 
NAŠE město – posilujme vztah k městu. Zkusme to hrou. 
Mediace pro školy a rodiče – kdo nám může pomoci domluvit se 
Workshopy budou trvat vždy 50 minut, paralelně poběží vždy tři najednou. 
Podrobný program odpoledne zveřejníme v druhé polovině září 2012. 
Odpolední program bude přístupným všem – rodičům, učitelům, vzdělavatelům.
Cena
Celodenní vstup  - pouze pro zástupce certifikované školy 250Kč
Odpolední workshopy  - pro školy, rodiče, veřejnost 100Kč
Přihláška
Závaznou přihlášku, prosím, vyplňte zde.
Po vyplnění přihlášky vám zašleme emailem fakturu.
Počet míst omezen.
Akci pořádá: EDUin, o. p. s.
Partneři konference:
Centrum současného umění DOX
Komunikační studio Yinachi
Bageterie Boulevard