Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem – konference a workshopy

11. 10. 2012, 09:00

Debaty, prezentace a workshopy na téma, jak to udělat, aby komunikace mezi rodinou a školou byla vstřícná a partnerská.
Program:

Dopoledne: 9.00–12.30 – konference pro certifikované školy

Inspirativní vhledy od lidí z oblasti vzdělávání – Marek Herman, Jitka Jilemická, Tomáš Hajzler,  Martina Vančáková, Margit Slimáková, Delia Clark (USA) ad.
Sdílení dobrých zkušeností ze škol
Vyhlášení programu Extra třída
Dopolední program bude přístupný pouze zástupcům certifikovaných škol. Odpolední workshopy jsou otevřeny veřejnosti. Podrobný program najdete zde.
Odpoledne: 14.00–17.00 – workshopy pro rodiče a učitele
Dílny s Tomášem Feřtkem – praktický návod k lepší spolupráci škol a rodičů
Jak strava ovlivňuje školní výsledky dětí
Škola a komunita – v čem si můžeme být užiteční
Extra třída – seznámení s metodikou programu a jeho možnostmi
Galerijní animace – interaktivní dílna DOXu
NAŠE město – posilujme vztah k městu. Zkusme to hrou.
Mediace pro školy a rodiče – kdo nám může pomoci domluvit se
Workshopy budou trvat vždy 50 minut, paralelně poběží vždy tři najednou.
Podrobný program odpoledne zveřejníme v druhé polovině září 2012.
Odpolední program bude přístupným všem – rodičům, učitelům, vzdělavatelům.
Cena
Celodenní vstup  - pouze pro zástupce certifikované školy 250 Kč
Odpolední workshopy  - pro školy, rodiče, veřejnost 100 Kč
Přihláška
Závaznou přihlášku, prosím, vyplňte zde.
Po vyplnění přihlášky vám zašleme emailem fakturu.
Počet míst omezen.
Akci pořádá: EDUin, o. p. s.
Partneři konference:
Centrum současného umění DOX
Komunikační studio Yinachi
Bageterie Boulevard