Kdo jsem?

1. 3. – 6. 5. 2013

Doprovodný program pro školy a děti k výstavě Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)

„Kdo jsem?“ je název programu, který tematizuje problém národní identity a integrace národnostních a společenských menšin v ČR, a zároveň i název známé psychologické hry, kterou si v rámci programu zahrajeme. Zdánlivě banální, a přitom zásadní otázka koresponduje s autorovým záměrem vizualizovat ve svých uměleckých projektech sociální bolesti a nevyřešené problémy vybraného sociokulturního regionu. Pro výstavu v Centru současného umění DOX v Praze si po obdobných projektech „na míru“, realizovaných v jiných oblastech světa, zvolil Wodiczko právě bagatelizovanou, ovšem stále nedořešenou romskou otázku. Tato volba možná naznačuje, jak nelehké může být pro příslušníky našeho malého národa najít svou osobní i národní identitu a hrdost, a jak snadné i ošidné je vymezovat ji negativně vůči jediné dostatečně početné, a zároveň dostatečně odlišné menšině, žijící ve stejném sociálním prostoru.

V úvodní krátké prezentaci budou starší účastníci programu konfrontováni formou projekce s odpověďmi příslušníků většiny i zástupců několika menšin z našeho území na otázku položenou ze začátku, následná diskuze bude směřovat k formulaci pojmů Čech, Evropan či obyvatel planety Země, k úvahám o výhodách a nevýhodách příslušnosti ke státu i globalizace. Připomeneme si slavné osobnosti různého původu, které žily a žijí na našem území, anebo se zde narodily a působily v exilu jako příslušníci menšiny, a v ideálním případě dospějeme ke shodě, že státní příslušnost je na rozdíl od národnosti otázkou volby, a že snaha o pomoc sociálně slabšímu je jedním z rysů vyspělého státu. Jak může v tomto smyslu pomáhat vizuální umění, o tom budeme mluvit během interaktivní prohlídky výstavy, a v rámci závěrečného workshopu dostanou účastníci možnost se aktivně zapojit.

Délka programu: 90 - 120 min
Cílová skupina: studenti ZŠ (2. stupeň) a SŠ, rodiny s dětmi, zájmové skupiny
Cena za program: 400 Kč/skupina + vstupné do expozice
Vstupné do expozice:
- ve skupině do 15 osob: 60Kč/student
- ve skupině nad 15 osob: 40Kč/student
- pedagogický doprovod zdarma (max. 2 osoby)
Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem.
Rezervace: skoly@dox.cz
Tel.: 774 716 814, 295 568 105
E-mail: trubacova@dox.cz