Lektorský tým Centra DOX

23. 6. 2008 – 22. 12. 2020

Darina Alster - vizuální umělkyně, pedagožka na gymnáziu, lektorka DOX,  publicistka (Tvar, A2larm, Denník Referendum)
Kateřina Borovičková - lektorka (DOX, Leica Gallery), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu, spolupráce s JSNS (tvorba výukových lekcí)
Veronika Čechová - lektorka (DOX), PR a produkce programů pro veřejnost (Společnost Jindřicha Chalupeckého)
Mariana Dočekalová - lektorka (DOX), pedagožka (CZŠL Don Bosco), vedoucí výtvarných kurzů pro spolek Bohnice žijí, býv. redaktorka časopisu HraNa, šéfredaktorka časopisu Kompot, redaktorka sešitu aktivit Dora a Rosa a jejich velké dobrodružství
Klára Domlátilová - lektorka (DOX, Galerie Rudolfinum a Národní galerie), členka platformy Máš umělecké střevo?
Jaroslava Hotovcová - lektorka (DOX)
Michal Kučerák - lektor (DOX), produkce a mediace umění
Alena Milevová - lektorka (DOX, Galerie Rudolfinum), malířka, ilustrátorka, členka tvůrčího studia Booknworms
Eliška Pýchová - lektorka (DOX, Národní galerie a Museum Kampa)
Jiří Raiterman - vzdělávací a rodinné programy (DOX), pedagog SUŠG Jihlava, člen platformy Máš umělecké střevo?, člen odborné rady ARTAMA - NIPOS
Kateřina Sušková - lektorka (DOX), ilustrátorka, učitelka kresby (ZUŠ), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu
Simona Svatošová - lektorka (DOX), učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu
Monika Svobodová - lektorka (DOX), edukátorka v oblasti Umění a kultura, publicistka a redaktorka Literárně-kulturního časopisu H_aluze
Tereza Záchová - lektorka (DOX, MeetFactory), edukátorka, kurátorka galerie 35m 2 v Praze, zakladatelka galerie Buňka v Ústí nad Labem