Letní škola 2016: Druhé strany dějin

25. – 26. 8. 2016

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá v Centru současného umění DOX letní školu na téma Druhé strany dějin.
Všichni máme minulost. Existují tedy jedny dějiny všech, nebo více příběhů o minulosti? Čí dějiny učíme? Výchozím bodem našeho tázání bude role žen v dějinách. V průběhu dvoudenní série přednášek a workshopů Vám odborníci z různých disciplín představí perspektivy, s jejichž pomocí je možné nahlédnout naše dějiny jinak. Možnosti jejich didaktické aplikace budeme rozvíjet ve společné diskuzi.
Program je realizován ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Program letní školy  


Dvoudenní kurz je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 10633/2016-1-385.
Účastníci si hradí dopravu a ubytování. Na závěr letní školy obdrží každý účastník certifikát o absolvování a řadu výukových materiálů.
Kapacita letní školy je naplněna, registrace pro náhradníky probíhá na e-mailu níže.
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314
Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání.