Letní škola badatelské výuky: Trvání a změny od pravěku do současnosti

22. – 23. 8. 2024

Vzdělávání bez limitů, program se začátkem a koncem

Pro koho? Pro učitele, VŠ studenty a odbornou veřejnost

Kolik stojí? 2 500 Kč | cena zahrnuje občerstvení

Jak se přihlásit? Pro účast na kurzu je nutné se registrovat, následně uhradit poplatek do 31. července 2024

Studentům a studentkám Filozofické fakulty UK nabízíme možnost účasti zdarma. Více na anna.macourkova@ff.cuni.cz.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Pedagogický dvoudenní kurz v rámci Letní školy badatelské výuky ve spolupráci s FF UK

Přemýšlení o tom, co se mění a co zůstává stejné, je zásadní pro pochopení minulosti i našeho místa v současném světě. Slova jako revoluce, reforma, krize, epocha, trend, počátek či dlouhé trvání jsou častou součástí výuky dějepisu a společenskovědních předmětů a ostatně i veřejného prostoru. Jak ale žákům zpřístupnit jejich význam? Jaké prameny, metody a pomůcky jsou k tomu vhodné? Letní škola badatelské výuky nabídne workshopy, přednášky a prostory pro sdílení zkušeností zaměřené na to, jak ve školním prostředí pracovat s rozmanitými podobami historických změn.

Letní škola je určena pro učitele a učitelky všech aprobací s důrazem na vyučující společenskovědních a humanitních předmětů (dějepis, občanská výchova, český jazyk a literatura, mediální výchova, výtvarná výchova apod.). Vítáni jsou ale i muzejní pedagogové a pedagožky, lektoři a lektorky a všichni zájemci o problematiku.

Více informací najdete zde.

Partnerem vzdělávání Centra DOX je nadační fond Abakus