Letní škola pro učitele: Historie a fikce

30. – 31. 8. 2018

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá v Centru současného umění DOX letní školu na téma Vyprávění ve výuce o minulosti.

Dvoudenní setkání se zaměří na roli vyprávění ve vztahu k minulosti. Současný veřejný prostor je zaplněn různými typy vyprávění o minulosti, která vstupují i do prostoru školní výuky: žáci sledují filmy, hrají počítačové hry zasazené do minulosti, čtou komiksy či se seznamují s příběhy pamětníků nedávné historie. Jaké dovednosti si mají žáci osvojit, aby se dokázali orientovat v množství příběhů? V čem mohou fikční prvky obohatit výuku společenskovědních témat? Mohou sami žáci tvořit vlastní vyprávění o minulosti a jak na to? Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat ve workshopech, přednáškách a diskuzích s pozvanými hosty z řad autorů i odborníků, a také s kolegy z Centra současného umění DOX.

REGISTRACE prostřednictvím formuláře ZDE

PROGRAM 

Čtvrtek 30. 8. 2018

9:00 - 9:30 Registrace

9:30 - 12:30 Historie a fikce

V úvodním bloku se budeme věnovat tématu vztahu vyprávění k minulosti. Jeho vývoj a základní rysy nastíní úvodní přednáška, po které budou následovat workshopy, jež na přednášku naváží a rozvinou její obsah.

 

12:30 - 13:30 Oběd

13:30 - 15:00 Jak si vyprávíme o minulosti

V tomto bloku programu se budeme zabývat současnými způsoby vyprávění o minulosti. Půjde tak například o fenomén počítačových her, roli sociálních sítí či nových žánrů, jakým je tzv. creative nonfiction. Nabídneme také možnost reflektovat práci s pamětnickým vyprávěním o minulosti.

15:00 - 15:30 Pauza

15:30 - 17:00 Moderovaná diskuse a promítání

Na závěr čtvrtečního programu pro vás připravujeme moderované pásmo promítání současných filmů o historii. Konkrétní téma ještě upřesníme.

19:00  Veřejný program: Dukla 61

Veřejná diskuse, ve které se budeme věnovat filmu Dukla 61. Naše pozvání přijali Jakub Režný - scénarista filmu a Martin Jemelka - historik a poradce tvůrců filmu.V čem mění Dukla 61 náš pohled na dějiny? Jak se jeho autoři vypořádali se vztahem historických faktů a fikčních postupů? Může film o tragédii na dole Dukla najít cestu do výuky dějepisu?

Pátek 31. 8. 2018

9:00 - 12:00 Divadlo (a) historie

Sada seminářů nabízejících zamyšlení nad tím, jak s historickými tématy pracuje současná divadelní scéna a jak některé z těchto postupů zapojit do vzdělávání. Kromě autorů různých představení nabídneme workshop o dramatických metodách v dějepise.

- Divadlo Continuo

- Storytelling

- Milan Šotek (Národní divadlo)

- Iva Vachková (Muzeum města Prahy)

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 14:00 České století a dějepis: diskuse se scénáristou Pavlem Kosatíkem

Diskuse nad televizní sérií České století s jejím scénáristou Pavlem Kosatíkem. Zaměříme se na důležitá rozhodnutí, která musí autor scénáře dělat: kdy je třeba se držet faktů a kdy je možné je překročit za účelem vytvoření příběhu? Věnovat se také budeme využitelnosti českého století ve školní výuce. I vy si připravte své otázky.

14:00 - 15:00 Evaluace a závěr letní školy

(Během letní školy bude zajištěno občerstvení v podobě přestávek na kávu a obědů.)

Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT pod č.j. 7022/2018-2-384.

Pro mimopražské účastníky můžeme nabídnout ubytování, které je v docházkové vzdálenosti:

Hotel Extol Inn. Cca 5 minut cesty.

Hotel Leon na Ortenově náměstí.


 V případě potřeby se obracejte na anna.macourkova@ustrcr.cz
Spolupořadatelé: