Mapování společenských stereotypů

20. 4. 2018, 10:00

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě Daniel Pešta: DeTermination.

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? K čemu vedou předsudky a jaká může být role pedagogů s ohledem na stále větší polarizaci české společnosti? Žijeme v době, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. 

Výstava DeTermination, doposud největší samostatná výstava českého multimediálního umělce Daniela Pešty v České republice, představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka. Daniel Pešta pracuje s řadou symbolických podobenství, jeho kritika je však často konkrétně zacílena. Dotýká se politiky, pokrytectví církve, tragédie holocaustu, stigmatizace sociálních minorit, či genderových předsudků.

PROGRAM

9.30 – 10.00 : Registrace účastníků

10.00 – 11.00 : Komentovaná prohlídka výstavy DeTermination s umělcem Danielem Peštou. 

Daniel Pešta představí svou práci, motivaci a bude k dispozici k diskusi s účastníky.

11.00 – 11.15 : Občerstvení

11.15 – 13:00 : Bourání stereotypů

Vzdělávací program k výstavě Daniel Pešta: DeTermination


Po krátkém představení interaktivního materiálu Mapa společenských stereotypů zažijete na vlastní kůži program určený studentům posledních ročníků ZŠ a SŠ. Nejprve prozkoumáme tvorbu a fungování předsudků na tak běžné věci, jako je „vtip“ a hned na to v jazykově-pohybové aktivitě s pojmy normální, zvláštní, přijatelný, nepřijatelný. Dále bude následovat interaktivní prohlídka výstavy Daniela Pešty DeTermination, tentokrát z trochu jiného úhlu. A celý program zakončí řízená debata, která se bude vztahovat k předem vybrané tezi navazující nejen na výstavu, ale především na téma předsudků a diskriminace.

V úvodu představená Mapa společenských stereotypů (vítěz ceny Eduína 2016) je doporučována jako otevření diskuse na téma stereotypů a předsudků.

13:00 – 13.30 : Občerstvení

13.30 – 16:00 : Obyčejné hrdinství

Vzdělávací program k fenoménu efekt přihlížejícího (bystander effect)


Co uděláme, když se v naší blízkosti děje potenciálně nebezpečná situace? Zakročíme, pomůžeme nebo to necháme na ostatních? Program Obyčejné hrdinství představuje psychologický fenomén známý jako efekt přihlížejícího (bystander effect), který byl popsán už na konci šedesátých let 20. století v USA. Čím více lidí je přítomno u situace, která je nebezpečná či špatná, tím spíše nezasáhnou a nepomohou.


Zažili jste někdy něco takového? Proč se to děje a je možné se na takovou situaci nějak připravit a stát se „hrdinou“? Zkusíme simulaci! Kolem ní rozehrajeme reflektivní dialog, ze kterého si odnesete porozumění běžné lidské reakci „přihlížení“, ale také účinné nástroje, jak ji korigovat. Skrze prožitek program učí, jak rozumně zasáhnout, nedostat se do nebezpečí, ale přitom efektivně pomoct.

Program používá metodiku mezinárodního vzdělávacího projektu profesora Philipa Zimbarda Heroic Imagination Project, který se již několik let soustavně zabývá výzkumem každodenního hrdinství.

Účastníci workshopu obdrží certifikát Centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vhodné zejména pro výuku OV/ZSV, VV, D, ČJ (2. stupeň ZŠ a SŠ).

Vstupné: ZDARMA

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz

Více informací o akci:

Jiří Raiterman

jiri@dox.cz

295 568 104