Mapování společenských stereotypů II.

3. 4. 2014, 10:00

Repríza vzdělávacího workshopu pro pedagogy ZŠ a SŠ k výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014

Workshop pro pedagogy navazuje na výstavu politického plakátu zkoumající 100 let jednoho média v područí propagandy. Nepřímo však souvisí i s minulými výstavními projekty. Hlavní téma workshopu – společenské stereotypy – je totiž obsaženo nejen v aktuální výstavě jako cíl i zbraň mediální bitvy. Při pohledu na výstavní program centra DOX je zřejmé jeho dlouhodobé úsilí nejrůznější stereotypy rozkrývat a narušovat.

Jak společenské stereotypy vznikají? Jak se na nich podílí média a jak škola? A jak nastavit zrcadlo přirozené lidské potřebě „škatulkovat“? Cílem aktuálního workshopu pro pedagogy je poskytnout analýzu prostředí vzniku společenských stereotypů a současně otevřít diskusi a inspirovat každodenní praxi, ať už metodickými materiály, zkušenostmi a argumenty, tak především pohledem odjinud.

Program: 

9.30 – 10

Registrace účastníků

10h – 10.45 

Stereotypy budeme narušovat hned od začátku. Tradiční komentovaná prohlídka výstavy bude vedena nejen lektory centra DOX: Plakát v souboji ideologií 1914 - 2014 okomentuje Kryštof Kozák (politolog, amerikanista, vedoucí Katedry amerických studií při Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, vývojář deskových her a guerillový vzdělavatel).

11h – 11.30

Multipolis je příběhová společenská hra, která slouží na školách jako pomůcka pro výuku multikulturní výchovy. Bohumil Kartous (Scio) představí a okomentuje výsledky výzkumu, který proběhl v rámci projektu Multipolis. Projekt realizovala společnost Scio za spolufinancování Evropského sociálního fondu. Výzkum probíhal od podzimu 2012 do jara 2013 na 39 školách po celé České republice (s výjimkou Prahy). Zapojilo se 1 744 žáků 6. a 9. ročníků základních škol.

Kompletní zpráva ke stažení.

11.40 – 12.25

Workshop s Mapou společenských stereotypů pod vedením Jiřího Raitermana (DOX) a Bohumila Kartouse. Netradiční interaktivní materiál, který vznikl ve spolupráci centra DOX a společnosti Scio, byl úspěšně pilotován na několika školách. Jeho cílem je otevřít diskusi o společenských stereotypech mezi žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Účastníci pedagogického workshopu ho vyzkouší na vlastní kůži i s následnou diskuzí.

12.35 – 13.20

Šárka Antošová (Amnesty International) bude reagovat především na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na xenofobní, diskriminační či rasistické projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat ve výuce. Logicky následuje po workshopu se vzdělávací mapou.

13.30 – 14h

Na závěr je připravena ukázka dobré praxe z dílny centra DOX a Amnesty International. Během výjimečné spolupráce výše zmíněných organizací na výstavě perzekuované čínské umělkyně s názvem Tichá síla Liu Xia vznikl i unikátní vzdělávací program, který zakončí diskusi o společenských stereotypech tematizací základních lidských práv. Pobyt v působivé výstavě součástí.

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vstupné: 60 Kč

Rezervace nutná na adrese: skoly@dox.cz


V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Jiřího Raitermana na telefonním čísle +420 602 778 949.