Mapování společenských stereotypů III.

12. 12. 2014, 10:00

Vzdělávací workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ k výstavě MODY DEMOKRACIE.

Výstava Mody demokracie stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních – městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.

Workshop pro pedagogy navazuje na předchozí pedagogické workshopy a opět řeší téma společenských stereotypů, které jsou silným protivníkem demokracie. Cílem aktuálního workshopu pro pedagogy je otevřít diskusi a inspirovat každodenní praxi, ať už metodickými materiály, zkušenostmi a argumenty, tak především pohledem odjinud.

Program: 

9.30 – 10.00 

Registrace účastníků.

10.00 – 11.00 

Workshop s Mapou společenských stereotypů pod vedením Jiřího Raitermana (DOX). Netradiční interaktivní materiál, který vznikl ve spolupráci centra DOX a Bohumila Kartouse, byl úspěšně pilotován na několika školách. Jeho cílem je otevřít diskusi o společenských stereotypech mezi žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Účastníci pedagogického workshopu ho vyzkouší na vlastní kůži i s následnou diskuzí. Aktuálně je Mapa společenských stereotypů finalistou ceny Eduína 2014, která je každoročně udělována inovativním projektům ve vzdělávání.

11.00 – 11.10

Občerstvení.

11.10 – 13.00

Co je to demokracie? Stará se o nás, nebo se musíme starat spíše my o ni? Vzdělávací program Bourání stereotypů demokracie umožní účastníkům vytvořit si mentální mapu demokracie a obohatit ji konfrontacemi s uměleckými projekty z celého světa. Následná debata pak bude nejen aplikací základních demokratických principů, ale pokusí se obhájit/vyvrátit konkrétní tezi, která je v rámci demokracie minimálně problematická. Vzdělávací program k výstavě Mody demokracie vznikl ve spolupráci s Asociací debatních klubů.

13.00 – 13.30

Občerstvení.

13.30 – 15.00

Tereza Vávrová (Antikomplex) se dlouhodobě zabývá kritickou reflexí minulosti a vztahy s německy mluvícími zeměmi. Jak se dá pracovat s národními stereotypy ve výuce? Můžeme je využít pro výchovu k občanství? Workshop (Ne)jsme jako oni představí vyzkoušené metody, jak se stereotypy a předsudky, zejména vůči jiným národnostním skupinám, pracovat ve výuce. 

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vstup: 60 Kč

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz


V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Jiřího Raitermana na telefonním čísle +420 602 778 949.