Mapování společenských stereotypů IV.

6. 2. 2015, 10:00

Vzdělávací workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ k výstavě Mody demokracie

Výstava Mody demokracie stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních – městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.

Workshop pro pedagogy navazuje na předchozí pedagogické workshopy a opět řeší téma společenských stereotypů, které jsou silným protivníkem demokracie. Cílem aktuálního workshopu pro pedagogy je otevřít diskusi a inspirovat každodenní praxi, ať už metodickými materiály, zkušenostmi a argumenty, tak především pohledem odjinud.

Program: 

9.30 – 10.00h

Registrace účastníků.

10.00 – 11.00h

Workshop s Mapou společenských stereotypů pod vedením Jiřího Raitermana (DOX). Netradiční interaktivní materiál, který vznikl ve spolupráci centra DOX a Bohumila Kartouse, byl úspěšně pilotován na několika školách. Jeho cílem je otevřít diskusi o společenských stereotypech mezi žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Účastníci pedagogického workshopu ho vyzkouší na vlastní kůži i s následnou diskuzí. Aktuálně je Mapa společenských stereotypů finalistou ceny Eduína 2014, která je každoročně udělována inovativním projektům ve vzdělávání.

11.00 – 11.10h

Občerstvení.

11.10 – 13.00h

Co je to demokracie? Stará se o nás, nebo se musíme starat spíše my o ni? Vzdělávací program Bourání stereotypů demokracie umožní účastníkům vytvořit si mentální mapu demokracie a obohatit ji konfrontacemi s uměleckými projekty z celého světa. Následná debata pak bude nejen aplikací základních demokratických principů, ale pokusí se obhájit/vyvrátit konkrétní tezi, která je v rámci demokracie minimálně problematická. Vzdělávací program k výstavě Mody demokracie vznikl ve spolupráci s Asociací debatních klubů.

13.00 – 13.30h

Občerstvení.

13.30 – 15.00h

Co může učitel udělat pro podporu aktivního zapojení svých žáků do veřejného prostoru? Jaké výukové metody a materiály může použít? Možností je mnoho. Některé z nich bude na workshopu Aktivní občanství ve školních lavicích sdílet Petra Slámová (COV), učitelka a aktivní občankářka. Součástí dílny bude i praktická ochutnávka lekce z portálu www.vychovakobcanstvi.cz či představení činnosti a možností zapojení do Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (www.obcankari.cz).

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vstup: 60 Kč

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz


V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Jiřího Raitermana na telefonním čísle +420 602 778 949.