Mapování společenských stereotypů V.

11. 2. 2016, 10:00

Vzdělávací workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ k výstavě HateFree?

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? K čemu vedou předsudky a jaká může být role a moc pedagogů s ohledem na stále větší polarizaci české společnosti? Žijeme v době, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou bez přístřeší.

Výstava HateFree? a v ní vystavující umělkyně a umělci se staví na stranu těch, kdo jsou takto stigmatizováni. Snaží se zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny jako podřadné nebo sociálně vyloučené. Jde o náročné téma, ale různorodý přístup umělců mu dodává velké spektrum tvarů a barev. Pedagogický workshop chce tudíž velkého potenciálu výstavy využít a v návaznosti na předchozí akce pro pedagogy otevřít znovu diskuzi na téma společenských stereotypů, nabídnout různé pohledy, sdílet zkušenosti a argumenty a inspirovat každodenní praxi. Nebát se.

Program:

9.30 – 10.00 

Registrace účastníků.

10.00 – 11.00

Komentovaná prohlídka výstavy HateFree? se Zuzanou Štefkovou (kurátorka výstavy HateFree? a galerie Artwall, pedagog FF UK) představí nejen výstavu jako takovou, ale díky silnému osobnímu propojení s většinou autorek a autorů i konkrétní události, které vzniku děl předcházely. Pro účastníky prohlídky půjde mj. o jedinečnou sondu do tvůrčího procesu.

11.00 – 11.10

Občerstvení.

11.10 – 13.00

Po krátkém představení interaktivního materiálu Mapa společenských stereotypů provede Jiří Raiterman (DOX) vzdělávacím programem Bourání stereotypů. Na vlastní kůži zažijete program určený studentům ZŠ a SŠ, který nejprve mapuje tvorbu a fungování předsudků na pojmech jako normální, zvláštní, přijatelný, nepřijatelný. Dále následuje interaktivní prohlídka výstavy HateFree? a celý program zakončuje řízená debata, která se bude vztahovat k vybrané tezi (např. „Je legitimní porušit realizací uměleckého díla zákon za účelem poukázání na problém?“). V úvodu představená Mapa společenských stereotypů (finalista ceny Eduína 2014) je doporučována jako otevření diskuse na téma stereotypů a předsudků.

13.00 – 13.30

Občerstvení.

13.30 – 15.00

Naše tendence věřit zprávám, které potvrzují naše předsudky, je vědecky prokázaná. V prostoru zdánlivě svobodných médií je kritické čtení neobvyklou devízou. Závěrečný workshop s umělcem Lukášem Houdkem (koordinátor kampaně HateFree Culture) bude tedy patřit stereotypům v mediálních sítích. Po konkrétních příkladech podvodných zpráv (tzv. hoaxů) a mediálních kauz (osobních, spojených s výstavou HateFree? atd.) dojde na opravdový „workshop hoaxů.“

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vstup: 60 Kč

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz


V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Jiřího Raitermana na telefonním čísle +420 602 778 949.

Projekt HateFree? je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Partněři výstavy HateFree?:    
Mediální partner výstavy HateFree?: