Mapování společenských stereotypů VII.

29. 11. 2018, 09:00

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě VÍTEJTE V TĚŽKÝCH ČASECH.

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? K čemu vedou předsudky a jaká může být role pedagogů nejen s ohledem na stále větší polarizaci české společnosti? Žijeme v době, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity.

Výstava VÍTEJTE V TĚŽKÝCH ČASECH dává možnost nahlédnout běžnou každodennost a problémy z jiné perspektivy. Autor koncepce, umělec a designér Erik Kessels, vytvořil interaktivní instalaci, která proměňuje prostor galerie na tělocvičnu. Čeká vás rozcvička, která člověka přinutí zabývat se velkými problémy dnešního světa. V téhle tělocvičně je totiž nemůžete ignorovat. Pomůže to nabourat naše stereotypy?

PROGRAM

8.30 – 9.00

Registrace účastníků


9:00 - 11:30
Nastavení mysli 

Vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset (Klára Domlátilová (DOX), Eliška Hájková (DOX), Bob Kartous (EDUin) )

Jsou moje schopnosti dány dědičností? Odrazují mě vlastní chyby od dalších pokusů? Nebo mohu překročit svoje hranice? Nový vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se.

11:30 - 12:00

Občerstvení

12:00 - 13:30
PROGRAM: Pravda nebo lež?
Vzdělávací program k výstavě VÍTEJTE V TĚŽKÝCH ČASECH (Michal Kučerák, DOX)

Vzdělávací formát s označením PROGRAM zkoumá různé podoby manipulace, které na nás působí v současném světě. Výstava VÍTEJTE V TĚŽKÝCH ČASECH nám poslouží jako médium, skrz které můžeme uvažovat o tom, co jsou to např. FAKE NEWS, kde se s nimi potkáváme a proč jim musíme věnovat pozornost. Cílem vzdělávacího programu je dát žákům (a Vám na vlastní kůži) zkušenost s tím, jaký je rozdíl mezi možností manipulovat obsah fotografie, a tím, jak můžou fotografie manipulovat nás. Úvodní prezentaci zaměřenou na toto téma ve spojení s reklamou doplní prohlídka výstavy a workshop, ve kterém budeme hledat hranici mezi pravdou a nepravdou, přesněji řečeno, lží.


13:30 - 13:45

Občerstvení


13:45 - 15:00
Mapa společenských stereotypů
Workshop se vzdělávací mapou (Jiří Raiterman, DOX)

Inovativní edukativní materiál (vítěz ceny Eduína 2016) vznikl ve spolupráci Centra DOX (Jiří Raiterman) a společnosti EDUin (Bob Kartous), byl úspěšně pilotován na několika školách. Jeho cílem je otevřít diskusi o společenských stereotypech mezi žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Účastníci pedagogického workshopu ho vyzkouší na vlastní kůži i s následnou diskuzí.

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu.

Vhodné zejména pro výuku OV/ZSV, VV, D, ČJ (2. stupeň ZŠ a SŠ).

 

Vstupné: ZDARMA

Rezervace nutná na adrese: jiri@dox.cz

Více informací o akci:

Jiří Raiterman

jiri@dox.cz

295 568 104