Mediální dílna HateFree škola

27. 5. 2016, 14:00

Workshop pro učitele II. stupně ZŠ a SŠ (a víceletých gymnázií) představí mediální dílnu pro jejich žáky.

Mediální dílna přináší nástroje a metody, které vedou žáky k vlastnímu reflektovanému postoji k výzvám současnosti, který není založen jen na přebírání stereotypů z médií nebo rodiny, ale na aktivním hledání a kritickém myšlení. Mladým lidem by ale měla ukázat, že tou hlavní výzvou současnosti je zodpovědné nakládání s vlastním úsudkem a prohlubování ostražitosti před předsudky, demagogiemi a ideologiemi jakéhokoliv typu.

Žáci si vlastní postoje budují na základě práce s moderními interaktivními nástroji (tvorba plakátu, animovaného komiksu, on-line ankety) a jsou vybízeni k aktivní komunikaci se svým okolím. Páteří dílny jsou 3 tvůrčí aktivity, které jsou doplněny dalšími úkoly tak, aby vznikl vyvážený a ucelený vzdělávací program uplatnitelný v rámci různých předmětů. Dílna bude od příštího školního roku nabídnuta zdarma jako nástroj a vzdělávací program na školách v ČR.

Cílem workshopu je seznámit prakticky učitele s nástroji a postupy dílny, zhodnotit aktuální stav pilotáže metodiky na vybraných školách a prodiskutovat problematiku začlenění konceptu HateFree školy do běžné výuky.

Předběžný program:

14h – 14:45h

Práce s nástroji Mediální dílny HateFree školy - praktický workshop / představení možností Mediální dílny (vhodné pro učitele bez praktické zkušenosti s dílnou.

14:50h – 15:30h

Komentovaná prohlídka výstavy „Duše peněz“, která nahlédne problematiku z perspektivy ekonomických mechanismů, které k nenávisti a sociální exkluzi přímo vedou nebo přispívají.

15:40h – 16:15h

Představení dosavadních poznatků a výsledků z pilotního testování (Agentura pro sociální začleňováni, Úřad vlády ČR, Gameleon s.r.o.)

16:15h – 17h

Diskuse nad metodikou a problematikou začlenění HFS konceptu do běžné výuky

Komu je workshop určen?

– učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ

– učitelům předmětů občanská výchova/základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis

Účast na workshopu je zdarma

Prosíme zájemce, aby se přihlásili e-mailem na jakub@gameleon.cz do 26. 5. 2016.

Kontaktní osoba: Jakub Deml, 605 138 833

Více informací o projektu a možnostech zapojení: http://beta.hatefreeschool.cz/

 

HateFree škola je koncept, který vzniká v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR). Mimo tvorbu mediální dílny ověříme, zda je možné využívat mediaci jako nástroj při předcházení nebo řešení konfliktů pramenících z rasismu a násilí z nenávisti také v prostředí českých škol. Stohodinový výcvik v mediaci absolvují jen někteří z učitelů vybraných deseti škol, vedení i sborovny se na nový prvek ve výchovných strategiích naladí na tematických workshopech, a několik desítek žáků se na bezmála padesátihodinovém výcviku připraví na roli peer-mediátorů. Zapojené školy budou využívat podporu supervizorů i profesionálních mediátorů.

Zkušenosti, které při pilotním projektu získáme a ověříme poctivou evaluací, nabídneme dalším školám a zřizovatelům tak, aby se školní mediace mohla stát běžně užívanou strategií pro podporu sociální inkluze a zlepšení klimatu školy.


Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.