Nehasit, tvořím!

25. 5. – 30. 6. 2014

Vzdělávací program k výstavě NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky

Program otevírá otázky, které pálí každého, kdo tvoří, a zaujmou všechny, které baví být uměleckým divákem: Budu mít úspěch? Co pro mě znamená, když se ostatním nelíbí moje práce? Může vůbec někdo rozhodovat, co je dobré a špatné umění s objektivní platností? Jsou úspěšní jen ti dobří umělci a naopak? Jak si myslíme, že uvažují odborníci v umění, co oceňují? Co vlastně oceňujeme my? Co je v umění oceňováno jaksi samozřejmě a proč? Co je těžké v umění ocenit a docenit? A jak se vlastně mění vnímání kvalitního umění během historie?

Studenti otevřou tato témata nejen nad vystavenými díly, ale také nad uměním, které už je součástí učebnic, protože historie na tyto otázky už mnohokrát odpovídala. Nezůstane však jenom u slov, proces diskuze a názory studentů budou zaznamenány v prostoru galerie pomocí několika výtvarných akcí. Výsledkem bude umělecké přetvoření výstavního prostoru a zároveň vznik jakési mentální mapy celého procesu hodnocení a uvažování studentů. Proto bude výsledek pokaždé originální, stejně jako bude originální každá studentská skupina.

Cílem programu na úrovni klíčových kompetencí studentů je rozvíjení tvůrčího sebevědomí, schopnosti konstruktivní kritiky a hodnocení, stejně jako schopnosti kritiku konstruktivně přijímat.

Možnost diskuze nad výše uvedenými tématy se na výstavě Nad čarou Jednosměrná zpátky sama nabízí díky zajímavé kurátorské koncepci. Každý z vystavujících autorů byl při přijímacích zkouškách na svou vysněnou výtvarnou vysokou školu nejprve odmítnut, ale nevzdal se, a byl přijat v některém dalším roce. Každý z nich se setkal s odmítnutím vlastní práce, nepochopením, ale také s oceněním a úspěchem. Každý z nich poznal situaci, kdy se záměry a pocity spojené s vlastní tvorbou minuly s názory a pocity jeho učitelů, nebo přátel. Každý z autorů zde vystavuje čtyři díla podle klíče líbilo / nelíbilo / přinesl-a jsem k přijímačkám / dnes bych býval-a přinesl-a k přijímačkám. Jenže návštěvník neví, které dílo je které, a to je právě to! Od tohoto "problému" se odvíjí úžasný prostor, využitý v našem vzdělávacím programu.

Vhodné pro učitele výtvarných i teoretických předmětů

Délka programu: 90 - 120 min 

Cílová skupina: studenti zejména výtvarných SŠ, nebo zájemci o studium na výtvarné vysoké škole

Cena za program: 400 Kč/skupina + vstupné do expozice 


Vstupné do expozice: 


ve skupině do 15 osob: 60Kč/student
ve skupině nad 15 osob: 40Kč/student
pedagogický doprovod zdarma (max. 2 osoby) 

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň týden před požadovaným termínem.

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, tel.: 295 568 105

Autorky programu: 

Zdena Švadlenková (NAD ČAROU)

Marie Bakšteinová (výtvarný pedagog na gymnáziu Prof. Jana Patočky)