O hmotném a nehmotném

16. 6. – 12. 9. 2011

Animační program program k výstavě Rudolf Steiner a současné umění

Rudolf Steiner byl skutečně renesanční člověk. Věřil, že vše hmotné má svůj duchovní protipól, a to nejen v případě známých příkladů, jako je tělo a duše. Zkoumal také duchovní podstatu chemických prvků, svým bádáním zasahoval do oblastí filosofie, školství, ale i fyziky nebo zemědělství. Mezi jeho nejvýznamější počiny patří koncepce waldorfských škol, je také otcem biodynamického zemědělství. Steinerova anthroposofie, tedy duchovní věda založená na rozdíl od vědy exaktní na principech hlubšího nazírání podstaty věcí, inspirovala řadu umělců. Na jeho přednášky docházeli abstrakcionisté Vasilij Kandinskij nebo Paul Klee, po Steinerově smrti se jimi nechal inspirovat například konceptualista Joseph Beuys. Řada dalších umělců, ať už přímo nebo nepřímo ovlivněných Steinerovým myšlením, hledá v dnešním rozdrobeném světě univerzální principy a jevy, které jdou pod povrch hmatatelných skutečností.
Vzdělávací program k výstavě Rudolf Steiner a současné umění představí postoje tohoto myslitele v kontextu  nejvýznamnějších autorů současného světového umění. Součástí programu bude interaktivní komentovaná prohlídka výstavy a umělecký workshop. Menší návštěvníci se mohou těšit na originální loutkové divadlo a tajuplnou cestu Steinerovým světem, pro starší studenty je připravena modelová situace platónské jeskyně a řada zajímavých diskusí a aktivit propojujících tuto výstavu s otázkami, které v dnešní době zaměstnávají mladého člověka.

Délka programu: 90 - 120 min

Cílová skupina: MŠ, studenti ZŠ (1. a 2. stupeň) a SŠ, rodiny s dětmi, zájmové skupiny

Cena za program:
400 Kč/skupina + vstupné do expozice

Vstupné do expozice:
- ve skupině do 15 osob: 60Kč/student
- ve skupině nad 15 osob: 40Kč/student
- pedagogický doprovod: zdarma (max. 2 osoby)

Změna programu vyhrazena.
Vstupné na přednášky je 60Kč /40Kč studenti uměleckých oborů / zdarma
k platné vstupence.
Rezervace: tereza@dox.cz