Podklady pro pedagogy

21. 12. 2008 – 21. 12. 2020

Pro všechny, kdo se na současné umění nechtějí jen dívat a tiše přemýšlet, máme připravenu sérii vzdělávacích programů k dlouhodobějším projektům i k aktuálním výstavám v centru DOX, včetně jeho nevšední architektury. Chcete zapojit svoji vlastní tvořivost a interpretovat umělecká díla nejen prostřednictvím intelektu, ale třeba i dramatických nebo výtvarných aktivit? 

Hlavním posláním vzdělávacích programů je neformální vzdělávání, prezentované zajímavou, atraktivní  a zároveň přirozenou formou. Programy přinášejí informace o současném umění v kontextu trendů moderní doby (svět internetu, multimédia, elektronická kultura apod.) Všechny programy jsou vyvíjeny tak, aby fungovaly jako celek s jednoznačnou pointou, ke které vede jak výklad lektora, tak praktické aktivity a vlastní tvorba účastníků.
Všechny programy nabízíme v českém a anglickém jazyce. Lektory programů jsou absolventi a studenti pedagogických a uměleckých škol. Naše programy navazují na Rámcové vzdělávací programy, platné pro ZŠ a SŠ.

Informace ke stažení:

Návaznost programů DOX na RVP

Chcete navštívit DOX se skupinou dětí ve věku od 5 do 12 let bez využití naší nabídky vzdělávacích programů, ale stojíte o naši metodickou podporu?

Pracovní listy k aktuálním výstavám najdete na stránce Galerie hrou. Celá hra i s pracovními listy je k dispozici také v anglické verzi.

Máte dotaz, zajímá Vás některý z programů?

Kontaktujte nás na emailu: skoly@dox.cz