PROGRAM

28. 10. 2016 – 13. 3. 2017

Vzdělávací program k výstavě HAVEL.


Výstava u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla představí fotografie Bohdana Holomíčka a Tomkiho Němce. Spektrum velkoformátových i menších fotografií doplní dosud nezveřejněné filmové záznamy ze života Václava Havla, jejichž autorem je dokumentarista Petr Jančárek.

Výstava HAVEL je příležitostí zamyslet se nad světem kolem nás z jiné perspektivy. Nakolik může být v tomto směru pro nás inspirativní příběh Václava Havla? Nakolik je ve výstavě skutečný a nakolik sledujeme dokument o autorech fotografií a filmových záběrů?

V rámci vzdělávacího programu si rozdělíme to, jak vnímáme a posuzujeme zachycení reality, na tři kategorie: dokument – fikce – program. Dokument chápeme jako záznam skutečnosti; přináší nám zprávu o světě. Fikce naopak vytváří nové světy, byť využívá těch skutečných a může nás vést až na hranice lidské představivosti. A nakonec program zastupuje strukturované informace a jeho úkolem může být nejen informovat (např. program nějaké akce), ale právě i ovlivňovat to, co děláme (např. politický program). Všechny tři kategorie se prolínají a naše schopnost mezi nimi rozlišovat dodává jedné a té samé „skutečnosti“ naprosto odlišnou váhu.

Stalo se vám někdy, že vám každodenní realita připadala jako divadelní nebo počítačová hra? Nebo spíš že jste se cítili být jakoby součástí nějakého scénáře nebo (počítačového) programu? Ocitli jste se někdy v momentu, kdy bylo až nemožné rozlišit mezi tím, co je skutečné a co vymyšlené? 

Inspirováni projektem psychologa Philipa Zimbarda Heroic Imagination Project zkusíme otočit dokument a fikci v program záměrně a ve výstavě věnované Václavu Havlovi budeme hledat hrdinu a anti-hrdinu. Tak jako každý příběh musí obsahovat tyto dva prvky, bude i úkolem studentů hledat je nebo vytvořit a uvažovat o nich v rámci tři definovaných kategorií. Studenti tak zkoumají a poznávají povahu sdělení, jeho pravdivost a výchozí zdroje, ale především sami rozlišují, co je a co není hodnotou, která určuje hrdinství a anti-hrdinství.

Doporučujeme zařadit program do výuky VV, OV/ZSV, ČJ, D, mediální výchovy

Délka programu: 120 min

Cílová skupina: studenti 2. stupně ZŠ a SŠ

Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice

 

Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

 

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

PARTNER VÝSTAVY:

  DĚKUJEME: