PROGRAM: Datový stín

7. 4. – 14. 8. 2017

Vzdělávací program k výstavě BIG BANG DATA
Téma: soukromí a bezpečnost na internetu. Data jsou v první řadě neutrální, sama o sobě neškodná. Musíme si však uvědomit, že aktivně manipulovaná data můžou ovládat jak stroje, tak instituce, lidi... Můžou ovládat i naše myšlení? Stojíme na prahu nové průmyslové revoluce, která má změnit způsob, jak řídíme auta, pracujeme nebo trávíme čas. Jaká je pozitivní a jaká je negativní stránka tohoto nového, datového světa, který nás nezastavitelně obklopuje víc a víc?
Položme si na začátek pár otázek: Jak vzniká můj digitální obsah? Co všechno je možné s ním dělat? Kdo má k němu přístup? Cílem programu DATOVÝ STÍN je mluvit a reflektovat se žáky to, jaká data tvoří např. prostřednictvím sociálních sítí, messengerů nebo video streamingových služeb a jestli si uvědomují, kdo je může najít a k čemu je může využít. Žijeme v době remixu, postprodukce, otevřeného vesmíru síťového připojení - data jsou všudypřítomná a lehce použitelná.
Organizace Tactical Tech v jednom ze svých projektů pracuje s termínem tzv. digitálního stínu - tedy dat, která tvoříme svým pohybem a spoluúčastí v internetové síti, ale neuvědomuje si to. Jsou to různá data (tzv. metadata), která vznikají často i s naším souhlasem, ale bez účasti našeho vědomí. Dalo by se říct, že jsou z naší strany nezáměrně tvořena. Od uvažování o těchto datech, tedy takových, která sami přímo negeneruje, je již pak jenom krůček k uvažování o těch, která jsou výsledkem naší činnosti v digitálním světě (tzv. obsah).
Výstava BIG BANG DATA nabízí jedinečnou příležitost otevřít diskusi o tom, co jsou to vlastně data, jak vznikají a zpětně působí na současnou generaci.
PROGRAM je nová forma vzdělávacího programu. Za svůj hlavní cíl si klade rozvíjet kritické myšlení žáků. Jednotlivé programy realizované pod touto hlavičkou se zaměřují na téma manipulace reflektované v různých formách a z různých úhlů pohledu.  
Vzdělávací program je přizpůsoben věku skupiny a obsahuje diskuse, aktivity ve výstavě a závěrečný workshop.

Doporučujeme zařadit program do výuky OV/ZSV, ČJ, mediální výchovy

Délka programu: 120 min

Cílová skupina: studenti 2. stupně ZŠ a SŠ

Cena za program: 400 Kč/skupina (500 Kč/skupina v angličtině) + vstupné do expozice

 

Vstupné do expozice: 40 Kč/student (pedagogický doprovod zdarma)

Vzdělávací program je třeba objednat alespoň 2 týdny před požadovaným termínem. 

 

Rezervace a další informace: skoly@dox.cz, 295 568 104

Ke stažení: DATA DETOX. Průvodce datovou detoxikací v osmi dnech

Organizátor: 


Spoluorganizátoři:
 

Ve spolupráci s:

 

Hlavní partner výstavy:


Partner výstavy:


Mediální partner výstavy: