Škola v DOXu / DOX ve škole 2015

1. 1. – 31. 12. 2015


Po úspěšném jarním Pedagogickém workshopu I. připravujeme podzimní termín:


15. 10. 2015 | 10 – 15h 

Pedagogický workshop II. 

Obohaťte výuku o originální metodiku animačních programů a zapojte současné umění do diskuze o neuměleckých tématech! V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole máte možnost se zúčastnit 2 workshopů, které jsou vždy spojeny s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám metodické materiály k následné práci ve výuce, volný vstup pro vaši skupinu na vzdělávací program a katalog k vybrané výstavě zdarma.

Vyzkoušejte potenciál neformálního vzdělávání v netradičním prostředí. Těšíme se na zpětnou vazbu a případnou dlouhodobější spolupráci.

KOMU JE PROJEKT URČEN?

učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ

učitelům předmětů občanská výchova/základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis

CO SE NAUČÍTE?

Jak zapojit kreativní přístup umělců do výuky.

Jak rozvíjet u žáků a studentů klíčové kompetence prostřednictvím současného umění:

  - mediální gramotnost

  - kritické myšlení

  - schopnost řešit problémy

  - výchova k demokracii a aktivnímu občanství

  - kreativita aj.

Jak využít ve výuce aktuální témata konkrétních výstav:

27. 3. – 17. 8. 2015

ART BRUT LIVE – sbírka abcd | Bruno Decharme

 27. 3. – 3. 8. 2015

ART BRUT LIVE fotografie | Mario Del Curto 

13. 3. – 13. 7. 2015

Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: VŠECHNO JE JINAK

 

10. 9. 2015 – 4. 1. 2016

SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT

Zaregistrujte se zde.

Více informací o projektu:

Lucie Laitlová

lucie@dox.cz

776 302 003
Projekt Skvělý nový svět je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.