ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016

1. 2. – 31. 12. 2016

Obohaťte výuku o originální metodiku animačních programů a zapojte současné umění do diskuze o neuměleckých tématech! V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole máte možnost se zúčastnit 2 pedagogických workshopů, které jsou spojeny vždy s konkrétní výstavou, a vzdělávacího programu s Vaší skupinou ZDARMA: poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce. Vyzkoušejte potenciál neformálního vzdělávání v netradičním prostředí.

31. 3. |10 – 15h


PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.
k výstavě Duše peněz

25. 11. |10 – 15h


PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II. k výstavě Havel

KOMU JE PROJEKT URČEN?

– učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ

– učitelům předmětů občanská výchova/základy společenských věd, 

   dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis

CO SE NAUČÍTE?

– Jak zapojit kreativní přístup umělců do výuky.

– Jak využít ve výuce aktuální témata konkrétních výstav.

– Jak rozvíjet u žáků a studentů klíčové kompetence prostřednictvím 

   současného umění: - mediální gramotnost

                                         - kritické myšlení

                                         - schopnost řešit problémy

                                         - výchova k demokracii a aktivnímu občanství

                                         - kreativita aj.

Zaregistrujte se zde.


Více informací o projektu: Lucie Laitlová, lucie@dox.cz, tel. 776 302 003