ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2016 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II.

25. 11. 2016, 10:00

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě HAVEL.
V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce – umíme bezpečně otevírat nebezpečná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, lidská práva, chudoba ad. Projekt obsahuje 2 workshopy, které jsou spojeny vždy s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce, katalog k vybrané výstavě a vzdělávací program pro Vaši skupinu ZDARMA.
Projekt je určen učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

9.30 – 10h
Registrace účastníků
 
10 – 12h
PROGRAM
Vzdělávací program k výstavě HAVEL.
Výstava u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla představí fotografie Bohdana Holomíčka a Tomkiho Němce. Spektrum velkoformátových i menších fotografií doplní dosud nezveřejněné filmové záznamy ze života Václava Havla, jejichž autorem je dokumentarista Petr Jančárek.
Výstava HAVEL je příležitostí zamyslet se nad světem kolem nás z jiné perspektivy. Nakolik může být v tomto směru pro nás inspirativní příběh Václava Havla? Nakolik je ve výstavě skutečný a nakolik sledujeme dokument o autorech fotografií a filmu?
V rámci vzdělávacího programu si rozdělíme to, jak vnímáme a posuzujeme zachycení reality, na tři kategorie: dokument – fikce – program. Dokument chápeme jako záznam skutečnosti; přináší nám zprávu o světě. Fikce naopak vytváří nové světy, byť využívá těch skutečných a může nás vést až na hranice lidské představivosti. A nakonec program zastupuje strukturované informace a jeho úkolem může být nejen informovat (např. program nějaké akce), ale právě i ovlivňovat to, co děláme (např. politický program). Všechny tři kategorie se prolínají a naše schopnost mezi nimi rozlišovat dodává jedné a té samé „skutečnosti“ naprosto odlišnou váhu. Kult osobnosti vs. morální autorita.
 
12 – 12:30h

 
Občerstvení
 
12:30 – 14h
 
Morální autorita vs. mediální obraz a kult osobnosti
Přednáška novináře a spisovatele Daniela Kaisera s následnou diskusí
Zůstává Václav Havel morální autoritou, i když z něho a z jeho příběhu odloupneme kult osobnosti? Co vše utváří mediální obraz osobnosti? Jak přistupovat k člověku, jehož politická dráha byla známa z ustáleného mediálního podání, a jak po zjištění, co vše bylo jinak?
Přednáška bude prezentovat tři až čtyři konkrétní příklady, kdy se realita lišila od tradovaného obrazu. Nepůjde však o zmenšování celkového výkonu Václava Havla, nýbrž o jeho polidštění jiným než černobílým viděním světa.
Daniel Kaiser je redaktor týdeníku Echo, který spoluzaložil se skupinou redaktorů Lidových novin poté, co deník koupil Andrej Babiš. Autor dvoudílného politického životopisu Václava Havla: Disident (2009) a Prezident (2014). V 90. letech ještě jako student na částečný úvazek v prezidentské kanceláři.

14 – 14.15h

 
Krátké občerstvení
 

14.15 – 15h

 
Závěrečná diskuse a hodnocení
 
Společně budeme reflektovat materiál výstavy a pokusíme se najít možnosti, jak pracovat s výstavou dále ve školní třídě. V ideálním případě vznikne soubor nápadů a inspirací určený ke sdílení, případně připojíme postupy, které známe ze školního prostředí my.
Zaregistrujte se zde.
Vhodné zejména pro výuku OV/ZSV, VV, D, ČJ (2. stupeň ZŠ a SŠ).
Více informací o projektu:
Jiří Raiterman
jiri@dox.cz
295 568 104


Děkujeme Knihovně Václava Havla