ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017

31. 3. 2017 – 1. 1. 2018

Obohaťte svou výuku o metodiku animačních programů! Poznejte, jak dovede současné umění učit o neuměleckých tématech! V rámci projektu Škola v DOXu /​ DOX ve škole máte možnost se zúčastnit 2 pedagogických workshopů spojených vždy s konkrétní výstavou a vzdělávacích programů s Vaší skupinou ZDARMA: poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce. Vyzkoušejte potenciál neformálního vzdělávání v netradičním prostředí. 

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I. k výstavě BIG BANG DATA 
21. 4. 2017, 10 – 15h 

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP II. k výstavě PŘED OČIMA: Příběhy Iráku
(podzim 2017) 20. 10. 2017, 10 – 16h
KOMU JE PROJEKT URČEN?
– učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ 
– učitelům předmětů občanská výchova/​základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, informatika 

CO SE NAUČÍTE?

– Jak zapojit kreativní přístup umělců do výuky. 
– Jak využít ve výuce aktuální témata konkrétních výstav. 
– Jak rozvíjet u studentů klíčové kompetence prostřednictvím souč. umění:
     - mediální gramotnost 
     - kritické myšlení 
     - schopnost řešit problémy 
     - výchova k demokracii a aktivnímu občanství 
     - kreativita aj.
Zaregistrujte se zde.
Více informací o projektu:
Jiří Raiterman
jiri@dox.cz
602 778 949