ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2017 – PEDAGOGICKÝ WORKSHOP I.

21. 4. 2017, 10:00

Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavě BIG BANG DATA.

V rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce – umíme bezpečně otevírat nebezpečná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, lidská práva, chudoba ad. Projekt obsahuje 2 workshopy, které jsou spojeny vždy s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám inspiraci, podněty a materiály k následné práci ve výuce, katalog k vybrané výstavě a vzdělávací program pro Vaši skupinu ZDARMA.

Projekt je určen učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

PROGRAM:

9.30 – 10h

Registrace účastníků


 
10 – 11.30h
#jsi_user
Divadelní představení Studia Ypsilon s následnou diskuzí

Divadelní hra #jsi_user je součástí projektu Seznam se bezpečně. Ten se dlouhodobě snaží o změnu přístupu k prevenci rizikového chování převážně dětí na internetu a popularizaci vážných témat internetové bezpečnosti. Jedním z nich je i problematika netolismu (jde o závislost na informačních a komunikačních technologiích), kterou se inscenace #jsi_user pod taktovkou Studia Ypsilon zabývá.
 
Důvod, proč společnost Seznam.cz zvolila jako prostředek předání informací divadlo je jednoduchý. Jen na „prknech, která znamenají svět“, je možné cílovou skupinu nejen pobavit, ale zábavnou formou jí i něco předat tak, aby tomu porozuměla. Text této hry je z 99 % autentický materiál z internetu zpracovaný a upravený dramaturgem Janem Tošovským a režisérem Braněm Holičkem pro herce ve Studiu Ypsilon.
Po představení bude následovat diskuze s herci a Martinem Kožíškem, spoluautorem knihy Bezpečně n@ internetu (průvodce chováním ve světě online). Tuto knihu obdrží účastníci pedagogického workshopu spolu s dalšími souhrnnými informacemi.

11.30 – 12h

Občerstvení

12 – 14h

PROGRAM: Datový stín

Vzdělávací program k výstavě BIG BANG DATA
Položme si na začátek pár otázek: Jak vzniká můj digitální obsah? Co všechno je možné s ním dělat? Kdo má k němu přístup? Cílem PROGRAMU Datový stín je mluvit a reflektovat s žáky to, jaká data tvoří např. prostřednictvím sociálních sítí, messengerů nebo video streamingových služeb a jestli si uvědomují, kdo je může najít a k čemu je může využít. Žijeme v době remixu, postprodukce, otevřeného vesmíru síťového připojení - data jsou všudypřítomná a lehce použitelná.


PROGRAM je nová forma vzdělávacího programu. Za svůj hlavní cíl si klade rozvíjet kritické myšlení žáků. Jednotlivé programy realizované pod touto hlavičkou se zaměřují na téma manipulace reflektované v různých formách a z různých úhlů pohledu.  Výstava BIG BANG DATA nabízí jedinečnou příležitost otevřít diskusi o tom, co jsou to vlastně data, jak vznikají a jak zpětně působí na současnou generaci.  PROGRAM povede Michal Kučerák (DOX).

14 – 14.15h

Krátké občerstvení

14.15 – 15h

Závěrečná diskuse a hodnocení

Společně budeme reflektovat materiál výstavy a pokusíme se najít možnosti, jak pracovat s výstavou dále ve školní třídě. V ideálním případě vznikne soubor nápadů a inspirací určený ke sdílení, případně připojíme postupy, které známe ze školního prostředí my.

Zaregistrujte se zde.

Vhodné zejména pro výuku OV/ZSV, IT, VV, D, ČJ (2. stupeň ZŠ a SŠ).

Více informací o projektu:

Jiří Raiterman

jiri@dox.cz

295 568 104

Organizátor: 


Spoluorganizátoři:
 

Ve spolupráci s:

 

Hlavní partner výstavy:


Partner výstavy:


Mediální partner výstavy: