Škola v DOXu / DOX ve škole - workshop I.

24. 4. 2014, 11:00

Projekt Škola v DOXu / DOX ve škole nabízí školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce na téma demokracie, občanství, lidská práva, společenské stereotypy a média. V rámci projektu máte možnost zúčastnit se 2 workshopů, které jsou vždy spojeny s konkrétní výstavou a vedeny zkušenými lektory. Poskytneme vám metodické materiály k následné práci ve výuce a volný vstup pro školní skupinu na vzdělávací program. Těšíme se na zpětnou vazbu a případnou dlouhodobější spolupráci.

Projekt je určen učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis

Pedagogický workshop I.

Program:

10.30 – 11h

Registrace účastníků

11h – 11.30 

DOX: vzdělávání je i naše věc

Umění je prostředek komunikace a ambicí centra DOX je pečovat jeho prostřednictvím o hodnoty demokracie. Pro své výstavní projekty si zcela záměrně vybírá problematická témata, která v kritické diskusi otevírají doprovodné a vzdělávací programy.

11.40 – 12.40

Role (v) umění

Jak je možné využít různé role současného umění ve výuce? Jaké stereotypy staví bariéry mezi různé postavy a "pohledy na věc" v rámci uměleckého provozu? Co odděluje diváka a tvůrce vizuální informace? Na otázky odpovíme pomocí konkrétní metodiky animačních programů z nabídky Role (v) umění.

 12.40 – 13h

 Občerstvení

13h – 14.30

DJ Kurátor

Vzdělávací program k roli kurátora: v rámci rozvoje mediální gramotnosti budete jako účastníci řešit vizuální stereotypy ve výstavě Plakát v souboji ideologií 1914 - 2014.

14.45 – 15h

Závěrečné hodnocení

Ve spolupráci s: