Škola v DOXu / DOX ve škole - workshop II.

7. 11. 2014, 10:00

Druhý workshop probíhající v rámci projektu Škola v DOXu / DOX ve škole je zaměřen na problematiku vizuálních a mediálních stereotypů, se kterými je úzce propojeno i téma výchovy k demokracii. V tomto směru nabídne workshop rámcový úvodní seminář k tématu i vzdělávací program k výstavě This Place, která představí práci 12 světových fotografů.  

Projekt je určen učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd, dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis.

Pedagogický workshop II.

Program:

9.30 – 10h

Registrace účastníků

10 – 11h

Fotografie a skutečnost místa


Jakým způsobem je fotografie obrazem reality a nakolik vytváří realitu samotnou? Úvodní seminář věnovaný médiu fotografie a její moci vytvářet vizuální stereotypy ukáže, nakolik praktiky masmédií napomáhají tvorbě zásadních společenských stereotypů. Nabídneme teoretický rámec s praktickými ukázkami, aneb základní východisko mediální výchovy.

11 – 11.30h

Občerstvení

11.30 – 13.15h

Fotografie a role umělce

Výstava This Place a fotografie v různých podobách. Umělecká, dokumentární fotografie nebo fotografie na sociálních sítích vytváří různé podoby skutečnosti. Jak moc si tuto „tvorbu skutečnosti“ uvědomujeme a jak si ji uvědomují naši žáci? Do jaké míry s ní umíme pracovat? Vzdělávací program k výstavě This Place se pokusí naši jistotu a samozřejmost fotografie ukázat z jiné strany.

13.15 – 14h

Evaluace workshopu a projektu Škola v DOXu / DOX ve škole

Závěrečné hodnocení a příklady dobré praxe.

Zaregistrujte se zde.

Kontakt: 

Lucie Laitlová

Email:  lucie@dox.cz

Tel: 776 302 003


Ve spolupráci s: