Soutěž - Máš umělecké střevo?

26. 8. 2013 – 20. 4. 2014

5. ročník celorepublikové soutěže Máš umělecké střevo? pořádají Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze a Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Cenou Jindřicha Chalupeckého. 

Soutěž je určená žákům středních škol a gymnázií od 14 do 19 let se zájmem o výtvarné umění. Zkušenosti v oblasti umění však nejsou třeba.  

Cílem soutěže je nabídnout studentům možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy, příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich nebo si jen vyzkoušet společnou práci na celoročním projektu. Soutěž probíhá v období od září 2013 do května 2014.

Cílem projektu je také možnost seznámit studenty a jejich pedagogy se současnou výtvarnou scénou a galerijními institucemi. Centrum současného umění DOX i pro tento ročník "MUS?" připravilo speciální vzdělávací program Máš slovo.

Téma letošního ročníku zní "SLOVO JE UMĚNÍ"

Soutěž se bude věnovat tématu písmene, slova, věty nebo textu ve vizuálním ztvárnění. Výsledné práce studentů mají obsahovat nebo vycházet ze zmíně­ných námětů, tedy: písmeno, slovo, věty nebo text a mají být libovolně začleněny v jejich výsledné práci. Jejich ztvárnění, volba uměleckého přístupu nebo mé­dia je však zcela na nich. V každém roce se u studentů potkáváme s využitím jak tradičních (malba, socha, grafika), tak nových médií (video, fotografie, počíta­čová animace, využití sociálních sítí). Při celkovém hodnocení je pro porotu rozhodující pouze kvalita samotného díla a splnění zadání.

Letošní ročník je věnovaný světoznámému umělci Jiřímu Kolářovi, od jehož narození uplyne v roce 2014 100 let. Jiří Kolář patřil mezi zakládající členy Ceny Jindřicha Chalupeckého (spolu s Václavem Havlem a Theodorem Pištěkem). Proslavil se jak svými bás­němi, tak kolážemi a rolážemi, které často pracovaly s námětem vystřihovaných slov a textů.

Více také zde

a
www.facebook.com/umeleckestrevo