Stereotýpek v nás: interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci

17. 3. 2016, 09:00

Seminář s akreditací MŠMT pro pedagogy středních škol k výstavě HateFree?

Seminář se zaměřuje na praktické využití metodiky projektu Stereotýpek v nás a vybraných metod interkulturního vzdělávání, včetně seznámení s teoretickými východisky. Účastníci se dozvědí o přístupech k interkulturnímu vzdělávání (multikulturní výchově) a osvojí si metodiku projektu, založenou na osobnostně-sociální výchově a zážitkové pedagogice. Vyzkouší si také, jak u žáků posilovat sebereflexi a schopnost zamýšlet se nad tím, co ovlivňuje vytváření vlastních názorů, postojů, hodnot a s nimi se vážícími stereotypy. V čem nám naše stereotypy mohou být užitečné a v čem nám škodí? Jaký vliv na to mohou mít média? A jak tato témata zavádět do výuky? V rámci celého semináře bude také prostor pro sdílení vlastních zkušeností s ostatními účastníky.

Součástí semináře bude komentovaná prohlídka výstavy HateFree? s kurátorkou Zuzanou Štefkovou.

Výstava HateFree? reaguje na sílící polarizaci společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů; mnoho z nás se stává terčem posměchu či násilí kvůli své barvě kůže, vyznání, sexuální orientaci. Výstava a v ní vystavující umělkyně a umělci se staví na stranu těch, kdo jsou takto stigmatizováni. Snaží se zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny jako podřadné nebo sociálně vyloučené. Jde o náročné téma, ale různorodý přístup umělců mu dodává velké spektrum tvarů a barev.

Seminář je ZDARMA.

Přihlášku je nutné vyplnit ZDE.

Každý účastník workshopu obdrží certifikát o absolvování akreditovaného semináře a metodickou příručku.

Dotazy na seminář Stereotýpek v nás: Kateřina Sequensová, katerina.sequensova@mkc.cz

Dotazy na DOX a výstavu HateFree?: Jiří Raiterman, jiri@dox.cz

     

Projekt Stereotýpek v nás byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.


Projekt HateFree? je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Partněři výstavy:    
Mediální partner: