Tabu v umění

7. 10. 2010 – 2. 1. 2011

Animační program k výstavě Gilbert & George: Cesty 1972 - 1992

Umění je tradičně považováno za svobodnou činnost. Je ale skutečně tak svobodné? Bylo svobodné vždycky? Pobuřovalo někoho někdy? Ano! A čím? Tím, že zobrazilo obyčejné lidi? Z dnešního pohledu již směšné. Tím, že zobrazilo konkrétní nahou ženu? Na to už jsme si zvykli. Tím, že zobrazilo sexualitu, homosexualitu, hnus, násilí? To už je horší. V celých dějinách umění panovala v závislosti na té které době určitá dohoda, co je vhodné a co nevhodné k uměleckému zobrazení. Modernismus začal tato pravidla narušovat a první krůčky byly stupňovány stále odvážnějšími kroky a skoky až – a právě toto „až“, tato hranice, kam až může umění zajít a co je stále ještě tabu, je i v dnešní době na pořadu dne. Program k výstavě slavné umělecké dvojice Gilbert & George nazvané Cesty 1972 – 1992, která je součástí projektu Dekandence NOW! prozkoumá historické pnutí mezi akceptovatelným a neakceptovatelným a výtvarný workshop účastníkům nabídne možnost tvůrčím způsobem zapřemýšlet nad tím, jak nelehké může být v umění pracovat s něčím, co je pokládáno za společenské tabu.

Délka programu: 90 - 120 min

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, SŠ, zájmové skupiny

Cena za program:
400 Kč/skupina + vstupné do expozice

Vstupné do expozice:
- ve skupině do 15 osob: 60Kč/student
- ve skupině nad 15 osob: 40Kč/student
- pedagogický doprovod: zdarma (max. 2 osoby)