Z krize ven! Animační program k výstavě Kartografie naděje

22. 11. 2012 – 21. 2. 2013

Ocitá se současný svět v krizi?  Dějiny dlouhého, ale událostmi „nabytého“
20. století nám představily množství problematik a krizových situací – nastínily nám slabosti totalitních i demokratických režimů ve vzájemném soupeření, otázky spjaté s přírodovědnými a technologickými objevy, stejně jako problematiku lidské snahy o vytvoření uspokojivého společenského systému – a to vše ve zhuštěném globálním časovém měřítku.  
V současnosti patří představa krize k nejčastěji skloňovaným pojmům v médiích i společenských debatách. Pojem krize zaznamenáváme
v ekonomice, politice a jejím vnímání společností, v krizi se ocitá situace životního prostředí a ve výsledku tedy i společnost sama. Pocit kritického stavu logicky vede k protestům proti jejím příčinám, a proto se musíme ptát: Jaké jsou příčiny tohoto všudypřítomného fenoménu? Jaká jsou možná východiska z krizové situace? Jakými způsoby může současné umění a jeho divák reflektovat globální procesy a přispívat k jejich řešení? Na to se zaměřuje animační program Z krize ven!
Náplní animačního programu je interaktivní prohlídka výstavy Kartografie naděje: Příběh sociální změny, která účastníkům umožní zamyslet se
nad příčinami krize z globálního pohledu a alternativami řešení z hlediska lokálního.
Program je koncipován tak, aby byly vnímány souvislosti mezi jednotlivými složkami výstavy. Důraz je kladen na reflexi alternativních uměleckých řešení
a vytváření dalších alternativ skrze workshopové aktivity, které by se měly stát součástí dialogu o pozitivní společenské změně.
Délka programu: 90 min
Cílová skupina : žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ, VŠ, zájmové skupiny
Cena za program: 400 Kč/skupina + vstupné do expozice
Vstupné do expozice :
ve skupině do 15 osob: 60Kč/student
ve skupině nad 15 osob: 40Kč/student
pedagogický doprovod zdarma (max. 2 osoby)
Kontakt : Veronika Trubačová, skoly@dox.cz, 295 568 105, 774 716 814