Architektura příběhu

Mezioborové zkoumání literatury jako architektury
14.–16. září 2023
 

Přemýšleli jste někdy o literatuře jako o architektuře? Co je to „architektura příběhu“? Jak vzniká? Dá se postavit? V rámci Festivalu umění, literatury a vzdělávání máte jedinečnou šanci to zjistit. Jste architekt nebo student architektury? Zavedený nebo začínající spisovatel? Horlivý čtenář? Nebo možná nemáte žádné zkušenosti s architekturou ani literaturou a jste jen natolik odvážní a zvědaví, abyste zkusili něco, co vám možná změní úhel pohledu?

Pak je tento mimořádný, hravý a jedinečný workshop právě pro vás. Připojte se k architektovi, ilustrátorovi, učiteli a zakladateli Laboratoře literární architektury Matteu Pericolimu a architektce, básnířce a výtvarné umělkyni Anně Beatě Háblové a vydejte se s nimi na vzrušující cestu zkoumání literatury jako architektury. Čeká vás práce s kartonem, lepidlem a příběhy, ale především radost z objevování. Třídenní workshop bude završen veřejnou prezentací a výstavou v DOXu.

Formát: třídenní workshop (celkem 14 hodin) + veřejná prezentace a výstava
Termín: 14.–16. 9. 2023, 17.00–20.30, prezentace výstupů 17. 9. 2023, 11.00
Workshop bude veden v angličtině i češtině.
Účastnický poplatek: 1 700 Kč
Registrace zde

„… jeden z nejpozoruhodnějších a nejzajímavějších kurzů, které jsem kdy viděl…“

(The Paris Review)

Jak workshop probíhá

CÍL: Vytvořit návrh a architektonický model, jehož prostor je založen na vnitřní struktuře literárního díla – krátké povídky.

Každá skupina účastníků (2–3 osoby) pracuje na jednom z předem vybraných textů – obvykle krátkých povídek – jejichž vnitřní systém fungování detailně znají. Společně o textech hovoříme, přičemž se soustředíme na jejich strukturu, abychom se dostali k důležitým bodům příběhu. Pokud by text byl strom a jeho slova listy, my jím zatřeseme, aby listy opadaly a zbyl jen strukturní nebo emocionální kmen.

Poté rozebereme klíčové prvky textu, jejich význam a roli ve vztahu k celkové struktuře a budeme společně zjišťovat, jak to vše lze přenést do architektury. Pokud to bude třeba, vytvoříme náčrty, abychom pomohli vizualizovat návrh. A téměř okamžitě začneme stavět konstrukci, abychom přenesli zásadní prvky textu do trojrozměrného zobrazení.

Používáme papír, tužku, karton, nůžky, lepicí pásky, řezačku na papír. Žádná předchozí zkušenost s návrhy či tvorbou modelů není nutná. Cílem je ponořit se do textu a rozkrýt jeho architektonickou a strukturní podstatu tak, jak ji každý účastník/skupina vnímá.

Výsledný architektonický projekt nebude doslovnou reprezentací, tedy trojrozměrným zobrazením prostorů a míst popsaných v textu, ale spíše literární reprezentací, která vyjadřuje klíčové myšlenky textu prostorovou formou. Úspěchem projektu je, pokud každý, kdo se s výsledným architektonickým modelem setká, bude určitým způsobem schopen vnímat emoce a prožitky obsažené v příběhu, aniž samotný příběh musí znát.

K architektonickému modelu bude mít každá skupina za úkol napsat krátký text o tom, jakým způsobem je v jejich pojetí literární text propojen s architektonickým návrhem, procesem atd.
 

„Proces kladení slova ke slovu se velmi podobá kladení cihly k cihle. … Nedovedu si představit lepší kurz, kde jsou cíle dvou umění tak výborně propojeny. “
(Colum McCann)

Workshop den po dni

První den: Prezentace Mattea Pericoliho o jeho práci a představení myšlenky projektu. Účastníci se rozdělí do skupin a začnou diskusí o textech, které si vybrali ke zpracování. Začínáme přemýšlet o textu strukturálně.

Druhý den: Fáze návrhu se zintenzivňuje a pracujeme na prvních studijních modelech. Na konci sezení by každá skupina měla definovat svůj návrh konečného projektu a začít navrhovat text, který se chystá napsat.

Třetí den: Pracujeme na konečném modelu a snažíme se ukotvit všechny souvislosti s literárním textem, hledáme jakékoli další způsoby, jak ztvárnit prostorově myšlenky, které z textu vycházejí. Každá volba by měla mít vnitřní vazbu na text a vysvětlení. Pokračuje práce na textu prezentace. Konečný model i text by měly být dokončeny (nebo téměř dokončeny).

Prezentace: Veřejná prezentace projektů proběhne v prostorách Centra současného umění DOX. V případě potřeby budeme mít nějaký čas navíc (před prezentací) na dokončení finálních modelů a případně i textů. Také se připravíme na závěrečnou prezentaci – nacvičíme si prezentaci každé skupiny.

Lektoři

Matteo Pericoli
architekt, ilustrátor a učitel

Je autorem mnoha knih, mimo jiné například Windows on the World: 50 Writers, 50 Views (Penguin Press, 2014), Manhattan Unfurled (Random House, 2001), The City Out My Window: 63 Views on New York (Simon & Schuster, 2009) a London Unfurled (Picador UK, 2011). Je i autorem několika dětských knih. Po absolvování Milánské polytechniky v roce 1995 se přestěhoval do New Yorku, kde pracoval mimo jiné ve studiu architekta Richarda Meiera. V květnu 2007 dokončil Skyline of the World, 120 metrů dlouhou nástěnnou malbu pro terminál American Airlines na mezinárodním letišti JFK v New Yorku. Jeho práce mnohokrát uveřejnil například The New York Times, The Observer, The New Yorker a La Stampa. Vyučoval na New York Institute of Technology na Saint Ann’s School. V roce 2010 založil Laboratory of Literary Architecture, workshop, který byl pořádán mnoha institucemi po celém světě. V současné době žije v Turíně, kde byl hostujícím profesorem na fakultě architektury polytechnické univerzity. Jeho projekt Windows on Elsewhere: 60 Refugees, 60 Views byl ve spolupráci s Art For Human Rights dokončen v roce 2021 a Pericoli nedávno publikoval The Great Living Museum of the Imagination: A Guide to the Exploration of Literary Architecture (Il Saggiatore, Itálie).

Anna Beata Háblová
spisovatelka, básnířka, slamerka, architektka a urbanistka

Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. V roce 2017 vydala populárně-naučnou knihu Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu. Od roku 2018 připravuje příspěvky o architektuře pro Český rozhlas a od roku 2020 také pro Českou televizi. Její dosud poslední knihou na pomezí žánrů jsou Nemísta měst (Host, 2019) o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. Je autorkou čtyř básnických sbírek. Její básně a povídky vyšly také v literárních časopisech Host, Tvar, Weles, Pandora a dalších a byly přeloženy do několika evropských jazyků. V roce 2021 básně vystavila v galerii Artwall (Nevýslovný, 2021) a v kostele Panny Marie Vítězné (Haiku proti beznaději, 2021). Je členkou výboru Asociace spisovatelů. Její románový debut Směna vyšel v roce 2022 v nakladatelství Host.