Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění provozuje od ledna 2010 v prvním patře Centra současného umění DOX otevřené pracoviště s veřejnou knihovnou. V jeho prostorách se také konají tematické výstavy a výstavy autorských knih v rámci projektu Polička/Shelf. Kurátorkou projektu je Lucie Rohanová.


Vzhledem k tomu, že připravujeme novou výstavu HAVEL, je Archiv do 27. 10. 2016 dočasně uzavřen. Po tomto datu se můžete těšit na tyto výstavy:


Jan Faix - Solmizační studie a etudy (3. 10. – 7. 11. 2016)

Pavlína Jana Lörinczová: Antistresové omalovánky (7. 11. – 5. 12. 2016)

Současná umělecká díla v krajině / Krajina, umění a fotografie (31. 10. 2016 – 5. 1. 2017).

Archiv výtvarného umění (dříve Studijní archiv Galerie H) založil v roce 1984 Jiří Hůla  v návaznosti na činnost Galerie H v Kostelci nad Černými Lesy. Od roku 2003 archiv spravuje občanské sdružení Archiv výtvarného umění. 


Od počátku je archiv koncipován jako nevýběrový soubor dokumentů o současném českém a slovenském výtvarném umění a nyní je v tomto regionu největší takto specializovanou sbírkou. Řádově jde o statisíce položek – katalogy, pozvánky, knihy, časopisy, texty, výstřižky, plakáty, fotografie, diapozitivy apod.


Shromážděné materiály a získané informace Archiv zpřístupňuje ve vlastním informačním systému abART na adrese artarchiv.cz/abart. abART je obsáhlá databáze českého a slovenského umění, která je nevýběrová a všestranně otevřená – časově, územně, oborově. Jde o velmi komplexní zpracování založené na atomizaci dat a na jejich vzájemném propojení, dodržuje knihovnické standardy, data jsou denně aktualizována. Při tvorbě záznamů jsou citovány prameny. Informace v databázi jsou šířeny podmínkou licence Creative Commons.


Činnost Archivu výtvarného umění podporuje Ministerstvo kultury České republiky.