Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění  (dříve Studijní archiv Galerie H) založil v roce 1984 Jiří Hůla  v návaznosti na činnost Galerie H v Kostelci nad Černými Lesy. Od roku 2003 archiv spravuje občanské sdružení Archiv výtvarného umění. Od počátku je archiv koncipován jako nevýběrový soubor dokumentů
o současném českém a slovenském výtvarném umění a nyní je v tomto regionu největší takto specializovanou sbírkou
. Řádově jde o statisíce položek – katalogy, pozvánky, knihy, časopisy, texty, výstřižky, plakáty, fotografie, diapozitivy apod.

Na zpracování shromážděných materiálů a získaných informací Archiv vyvíjí
a na adrese artarchiv.cz/abart zpřístupňuje vlastní informační systém abART. Informační systém abART je obsáhlá databáze českého a slovenského umění. Tato databáze je nevýběrová a všestranně otevřená – časově, územně, oborově. Jde o velmi komplexní zpracování založené na atomizaci dat a na jejich vzájemném propojení, dodržuje knihovnické standardy, data jsou denně aktualizována. Při tvorbě záznamů jsou citovány prameny. Informace v databázi jsou šířeny podmínkou licence Creative Commons.


Archiv výtvarného umění provozuje od ledna 2010 v prvním patře Centra současného umění DOX otevřené pracoviště s veřejnou knihovnou. Jakékoli dokumenty a informace o výtvarném umění jsou s díky vítány. Otevřené pracoviště Archivu výtvarného umění najdete v prvním patře Centra současného umění DOX v Praze-Holešovicích. V prostorách Archivu se také konají tematické výstavy a výstavy projektu Polička/Shelf, který představuje autorské knihy. Kurátorkou projektu je Lucie Rohanová.


Aktuální výstavy Archivu výtvarného umění:


Olomoucký kruh (18. 12. 2014 – 31. 1. 2015) 


Tereza Vostrádovská: Obludárium (5. 1. – 1. 2. 2015)


Činnost Archivu výtvarného umění podporuje Ministerstvo kultury České republiky.