Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění provozuje od ledna 2010 v prvním patře Centra současného umění DOX otevřené pracoviště s veřejnou knihovnou. V jeho prostorách se také konají tematické výstavy a výstavy autorských knih v rámci projektu Polička/Shelf. Kurátorkou projektu je Lucie Rohanová.

Archiv výtvarného umění (dříve Studijní archiv Galerie H) založil v roce 1984 Jiří Hůla  v návaznosti na činnost Galerie H v Kostelci nad Černými Lesy. Od roku 2003 archiv spravuje občanské sdružení Archiv výtvarného umění. 


Od počátku je archiv koncipován jako nevýběrový soubor dokumentů o současném českém a slovenském výtvarném umění a nyní je v tomto regionu největší takto specializovanou sbírkou. Řádově jde o statisíce položek – katalogy, pozvánky, knihy, časopisy, texty, výstřižky, plakáty, fotografie, diapozitivy apod.


Shromážděné materiály a získané informace Archiv zpřístupňuje ve vlastním informačním systému abART na adrese artarchiv.cz/abart. abART je obsáhlá databáze českého a slovenského umění, která je nevýběrová a všestranně otevřená – časově, územně, oborově. Jde o velmi komplexní zpracování založené na atomizaci dat a na jejich vzájemném propojení, dodržuje knihovnické standardy, data jsou denně aktualizována. Při tvorbě záznamů jsou citovány prameny. Informace v databázi jsou šířeny podmínkou licence Creative Commons.


Činnost Archivu výtvarného umění podporuje Ministerstvo kultury České republiky.

DOX Prague, a.s