Prague Photo

24 – 29 Apr 2012

Photography Fair Prague Photo
24. - 29. 4. 2012, Praha /​ Prague
DOX Centre for Contemporary Art
Homage Jury Prague Photo 2012  
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel 
Karel Cudlín, fotograf 
Gabina Fárová, fotografka 
Karel Oujezdský, novinář, teoretik 
Michael Pospíšil, fotograf, generální ředitel Českých Center 
Marina Votrubová, zástupce UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Acknowledgements
Helena Königsmarková, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha 
Marie Wojciková, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Petr Nedoma, Galerie Rudolfinum 
Štěpánka Stein, FAMU Praha 
Leoš Válka, DOX 
Admission Fee                                                       90,- Kč 
Reduced (students, seniors)                               60,- Kč 
Catalogue Prague Photo 2012                              120,- Kč 
Poster  Prague Photo 2012                                      50,- Kč