Prague Photo

24 – 29 Apr 2012

Photography Fair Prague Photo
24. - 29. 4. 2012, Praha / Prague
DOX Centre for Contemporary Art
Homage Jury Prague Photo 2012  
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel
Karel Cudlín, fotograf
Gabina Fárová, fotografka
Karel Oujezdský, novinář, teoretik
Michael Pospíšil, fotograf, generální ředitel Českých Center
Marina Votrubová, zástupce UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Acknowledgements
Helena Königsmarková, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
Marie Wojciková, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Petr Nedoma, Galerie Rudolfinum
Štěpánka Stein, FAMU Praha
Leoš Válka, DOX
Admission Fee                                                       90,- Kč
Reduced (students, seniors)                               60,- Kč 
Catalogue Prague Photo 2012                              120,- Kč
Poster  Prague Photo 2012                                      50,- Kč