DOX uvádí druhý ročník online festivalu Uroboros

Kontakt pro média

Hana Janišová
+420 739 573 568
hana.janisova@dox.cz

Mezinárodní festival Uroboros se koná 5. až 18. května 2021, online. Navazuje na loňský ročník, jehož se zúčastnilo více než 30 umělců a designérů z celého světa. Festival rozvíjí dlouhodobý projekt #Datamaze, který se zaměřuje na kritickou reflexi působení digitálních technologií na naši existenci. Uroboros pořádá Centrum současného umění DOX ve spolupráci s kolektivem Uroboros a bratislavským „prostorem pro chybějící kulturu“ Fuga. Na programu 14 festivalových dní se podílí přes 80 autorů a kurátorů, část programu proběhne v češtině.

Hlavní téma letošního festivalového ročníku „Designing in Troubling Times“ (design v neklidné době) je inspirováno bájným mnohoznačným symbolem urobora – hada, který požírá svůj vlastní ocas a mění svou podobu ve věčném cyklu znovuvytváření. „Cyklický uroboros vystihuje nejistotu současné znepokojivé doby a kriticky reflektuje neutuchající snahy designérů vyřešit aktuální společenské problémy pomocí ‚chytrých‘ technologií. Festival zkoumá možnosti designu za hranicemi univerzalizujících technologických řešení a ptá se, co může design udělat pro podporu pozitivní společenské změny. Zaměřuje se přitom na cyklické až rituální procesy designové imaginace, inovace, selhání a nekonečného návratu,“ říká Michal Kučerák, jeden z kurátorů festivalu a autor projektu #DATAMAZE.

V letošním festivalovém programu se vzájemně proplétají čtyři programové sekce. Část zaměřená na syntetická média otevře otázky o povaze kreativity v kontextu umělé inteligence. Umělkyně a teoretička Joanna Zylinska (11. 5. od 19 h) se například zaměří na téma algoritmické kreativity a představí svou hypotézu, že lidská kreativita byla vždy založena na spolupráci či dokonce symbióze mezi lidským tělem/myslí a technologií.

Sekce nazvaná experimentální „ferální“ (zdivočelý) design se zaměřuje na možnosti otevřené kreativní spolupráce lidských i nelidských aktérů. Polská umělkyně Agnieszka Pokrywka (7. 5. od 13 h) přiblíží problematiku kulturní kolonizace v pozemském i extra-terestriálním kontextu a představí svůj interaktivní DIY bioreaktor, který kultivuje spirulinu, potravinu budoucnosti, vhodnou pro astronauty i kolonizátory Marsu. Společně s buňkami spiruliny Agnieszcin bioreaktor kultivuje i příběhy o kulturní kolonizaci. Hrůzné procesy kolonizace, typicky vedené lidskou touhou po moci, jsou zde „vyprávěny“ a interpretovány z perspektivy jednobuněčného organismu a stroje. Tato sekce vzniká ve spolupráci s evropským výzkumným projektem CreaTures (Creative Practices for Transformational Futures), který zkoumá možnosti umění a designu v kontextu klimatické krize a pozitivní společenské proměny.

Třetí sekce zaměřená na designový nonsens kriticky reflektuje sociopolitickou pozici současného designu a jeho obsesi v generování zisku skrze vytváření nesmyslných a nefunkčních technologických „řešení“ pro komplexní společenské problémy. Andrew Hugill (14. 5. 2021 od 11 h) ve své přednášce navrhne, jakou roli může mít v tomto „šíleném“ nonsensuálním kontextu současného designu patafyzika a jak může pomoci narušit zavedené vzorce antropocentrického chápání světa.

Část zaměřená na téma algoritmů se podívá na téma blockchainu z umělecké perspektivy. Martin Zeilinger (13. 5. od 18.30) bude mluvit o estetice fenoménu NFT (nezaměnitelných tokenů) a Diffraction Collective (18. 5. od 19 h) účastníky uvedou do světa predikčních trhů. Slavný italský hacker Jaromil (14. 5. od 16 h) představí strategie, jak dosáhnout algoritmické suverenity.

Doprovodný program v češtině zastřešuje téma posilování digitální imaginace, tedy schopnosti představovat si a myslet prostřednictvím digitálních technologií. Účastníci se mohou seznámit například s konceptem komplementárních měn (13. 5. od 13 h). U kulatého stolu se v závěru festivalu (18. 5. od 17.30) budeme ptát, zda je e-mail zastaralý, jak nás v digitální imaginaci omezuje naše dosavadní zkušenost a konkrétní softwarové aplikace, které denně používáme.

Festival Uroboros vzniká pod kurátorským vedením Michala Kučeráka, Lenky Hámošové a Markéty Dolejšové, dále ve spolupráci s Terezou Liškovou, Denisou Reshef Kera a Enriquem Encinasem. Pro zájemce je připraven placený i neplacený program. K vzájemnému síťování je připraven kanál na sociální síti Discord.

On-line festival kritického designu a umění Uroboros
5.–1
8. 5. 2021
Registrace, program a více informací na www.uroboros.design

Fotografie ke stažení