Druhého ročníku Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání se zúčastnilo přes 4 000 návštěvníků, celkem se uskutečnilo 140 programů

Kontakt pro média

Hana Janišová
+420 739 573 568
media@dox.cz

Od 2. do 22. 2. 2022 se konal 2. ročník festivalu FUK – Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání. Během 20 festivalových dnů se uskutečnilo 140 programů pro veřejnost, pedagogy a školy, 6 debat na téma kreativního vzdělávání a desítky programů pro školy. Celkový počet účastníků přesáhl 4 000. Na festivalu FUK, který přiblížil učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení, se podílelo 35 organizací z celé republiky. Organizátory festivalu bylo Centrum současného umění DOX, platforma uMĚNÍM a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Cílem letošního ročníku FUKu bylo ukázat, co a jak (se) učit v dynamické době. Zapojení umění do procesu učení, tzv. kreativní učení, otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. Kreativní učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka.

Prostřednictvím záznamů se lze vrátit k diskuzi o kreativním vzdělávání v době postcovidové, k diskuzi o tom, jak nezabít talent v zárodku, nebo k diskuzi s francouzským psychologem Borisem Cyrulnikem nejen na téma odolnost a wellbeing dětí.

V rámci festivalu byl také slavnostně uveden nový vzdělávací projekt Příběhem inspirovaný metodikou Narrative 4. Příběhem je postaven na sdílení příběhů, rozvoji empatie a spojování různorodých sociálních skupin a rozšíří stávající nabídku programů Centra DOX pro školy, rodiny i širokou veřejnost.

Se značným ohlasem se setkala diskuze o kreativním vzdělávání v Česku za účasti ministra kultury Martina Baxy, workshop na téma využití potenciálu umělecko-vzdělávacích projektů pro rozvoj komunity a workshop/laboratoř Komenský, který ukázal sílu tzv. work in progress ve spolupráci umělců, lektorů, učitelů, vědců a dětí a propojil Písek a Prahu.

„V nabitých festivalových dnech jsme se věnovali aktivnímu přístupu ke světu a možnostem rozvíjet skrze umění ve vzdělávání vzájemné porozumění, soudržnost a kritické myšlení. V tom budeme skrze naše vzdělávací programy i programy pro rodiče s dětmi pokračovat také nadále,“ říká Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacích a rodinných programů Centra DOX.

„Naším cílem vždy bylo vést děti k pochopení životních hodnot, sounáležitosti a empatii, a právě to jsou kvality, které potřebuje současný svět nejvíce,“ uzavírá Katarína Kalivodová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání.

Iniciativa věnovaná kreativnímu vzdělávání s posledním festivalovým dnem rozhodně neskončila. Na stránkách fuk.education najdou zájemci nabídku workshopů pro školní skupiny i seznam organizací, které se této tematice dlouhodobě věnují. Třetí ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání je plánován na únor 2023.

Druhý ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání se uskutečnil ve dnech
2.–22. 2. 2022 v hybridním formátu. Archiv programu najdete na webových stránkách fuk.education, záznamy diskuzí na YouTube Centra DOX.

Organizátoři festivalu

Centrum současného umění DOX
uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV)

Organizátoři festivalu
Centrum současného umění DOX
uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV)
 
Zapojené instituce
Akademie Menart
ASFAV
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA
Centrum pro otázky životního prostředí
Univerzity Karlovy
Centrum současného umění DOX
Cined
Designéři dětem
Dětská galerie Lapidárium
Free Cinema
GASK
Galerie hlavního města Prahy
Klub mladých diváků
Knihovna Václava Havla
Kreativní Česko
Kunsthalle Praha
Máš umělecké střevo?
Mladí ladí jazz
Moravská galerie
Národní divadlo
Národní galerie Praha
Nerudný fest
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
OrgPad
Ostružina
8mička
Post Bellum
Sametové posvícení
Sladovna Písek
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Supermarket WC
Tanec Praha
ÚSTR
UUUL – dětské muuuzeum
Veřejný sál Hraničář 
 
Partneři festivalu
Nadační fond Abakus
Fondy EHP a Norska 2014–2021, program Kultura
IKAP II: Inovace ve vzdělávání 
 
Mediální partner
Deník N
 
Za podpory
Embassy of Ireland
Ambassade de France
Evropské investiční a strukturální fondy – Operační program Praha – půl růstu/ČR
Evropské investiční a strukturální fondy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání