V projektu TransForman zkoumá Pavel Forman lidskou figuru

Kontakt pro média

Karolína Kočí
+420 777 870 219
karolina.koci@dox.cz

Výstava TransForman představuje v DOXu tři desítky nejnovějších prací malíře Pavla Formana z let 2021–2024. Samotný název výstavy lze chápat jako slovní hříčku, která odkazuje jak k autorovu jménu, tak současně k jeho oblíbeným formám a přístupům, jež jsou v jistém smyslu „trans“, tzn. metamorfující, přechodné nebo mutující. S nadsázkou a humorem autor sám sebe vnímá jako popkulturního transformera, jako stroj měnící v obrazech to, co je zobrazované, většinou lidskou figuru nebo zvíře, v novou vizuální skutečnost. Výraz „trans“ zde naznačuje pohyb, změnu, proměnu. A také skutečnost, že to, co obvykle vidíme kolem sebe, může být za určitých okolností viděno jinak.

TransForman
21. 3. 2024 – 18. 8. 2024

Kurátor: Tomáš Koudela

Fotografie ke stažení