Autorská kniha jako kniha

3. 12. 2015 – 3. 1. 2016

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění.

Vernisáž: 3. 12. v 18h

Exponáty vystavené v prosinci v rámci projektu Polička v Archivu výtvarného umění, za autorské knihy přímo označit nelze. Na první pohled by ovšem jako autorské knihy mohly být identifikovány – podobné objekty skutečně vznikají a více nebo méně právem se pak považují za umění. Vystaveným knihám k tomu však chybí základní předpoklad – touha jednotlivce vůbec autorskou knihu vytvářet. Trojice vystavených exponátů totiž vznikla v Sociálně-terapeutické dílně Jeroným při městské knihovně v Lounech v rámci terapeutické práce s lidmi s mentálním postižením či duševním onemocněním. Vlastnosti knihy, které při tomto účelu práce s knihou vystupují do popředí, totiž členění na vnějškově stejné jednotky – strany, možnost manipulace s nimi, a to v pravidelném rytmu, jejich následnost a souvislost, tyto aspekty, vhodné a jistě ne náhodou zvolené pro terapii duše, byly příčinou volby těchto knih pro závěrečnou výstavu prvního cyklu Poličky/Shelf, protože umožňují zamyšlení nad povahou, snad dokonce podstatou knihy jinaké, změněné oproti původní funkci, tak řečené knihy autorské.

Výstava se bude celkově zamýšlet nad povahou tzv. autorské knihy, bude rozvíjet otázku „Co tedy autorská kniha je?“ Je to kniha, kterou její autor vytvořil od A do Z sám – myslí i rukou napsal, nakreslil, svázal a pokud možno si i načerpal papír? Je to kniha, která existuje v jediném exempláři? Je tedy středověký rukopis autorskou knihou? A ne-li, je pak autorská kniha vázána na dobu vzniku? Jak ji potom vymezit? A není kniha náhodou autorská, i když je nakladatelsky vydána a strojově vyrobena, avšak autorem všeho jejího sdělení, slovního i obrazového, je jediný člověk?

Zobecněno: kniha je prostor. Tvoří-li někdo, kdo je spíše výtvarník, v komplexním, různorodém prostoru, jímž je kniha, nazve se to autorská kniha.

Kniha je prostor, který rovnoceně umožňuje vnímání myšlenky slovesné i vizuální, dynamické i statické, je to prostor pohybu, prostor stanutí a prostor vytváření.

Cílem výstav v projektu Polička vždy bylo spíše ohledávat hranice knihy a žánru autorské knihy.

Součástí vernisáže bude také přednáška z cyklu V 6 v Archivu, kde autorka výstav Lucie Rohanová přiblíží tento formát.