Data vs. vzdělávání

21. 4. 2020, 18:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Diskuze proběhne online – sledujte živý přenos  21. dubna v 18 hodin na našem Facebooku 

Diskuze je realizována ve spolupráci s projektem Chytré Česko

Diskuze je součástí doprovodného programu výstavy #DATAMAZE – Skryté vrstvy. Cílem „Data vs.“ je zkoumat různé polohy života uživatelů v digitálním prostředí. Zajímá vás nějaké téma, o kterém byste se chtěli dozvědět více? Napište nám svůj podnět na michal@dox.cz, do předmětu uveďte Data versus

Widget CTA

České školství v těchto dnech prochází velkou zkouškou a digitalizace hrají hlavní roli. Digitální gramotnost žáků a učitelů byla jedním ze zásadních témat českého školství dlouho před vypuknutím koronavirové pandemie (Strategie vzdělávací politiky 2020). Pro mnohé zainteresované byly ale pojmy jako „online výuka“ nebo „digitalizaci školství“ hudbou budoucnosti (Strategie vzdělávací politiky 2030+) a jejich praktické zavedení do škol v nedohlednu. A najednou, téměř ze dne na den, se online prostředí a technologie staly zásadním prvkem výuky. 

Digitalizaci výuky, digitální kompetence žáků a učitelů a to, jak koronavirus ovlivní podobu českého školství, probereme v rámci online debaty.

Tématem digitální kompetence žáků i učitelů se zabývá projekt Chytré Česko, což je společný projekt serveru Aktuálně.cz, Hospodářských novin a Nadace České spořitelny zaměřený na vzdělávání.

Současné společnosti vládnou digitální technologie a jejich používání se bude ještě dále rozšiřovat. Tomu však neodpovídá úroveň digitální gramotnosti žáků. Zavádění digitálních technologií do výuky slibovala již Strategie 2020 před pěti lety. Jenže to jde velmi pomalu. Tedy digitální přístroje by leckde i byly, ale nemá je kdo obsluhovat. Učitelé totiž v digitálních kompetencích mnohdy zaostávají za svými žáky. Na pedagogických fakultách se nic takového neučili a dalšího vzdělávání v této oblasti se trochu obávají. Bojí se, že selžou a žáky stejně nedohoní. (Chytré Česko)

Hosty debaty, během níž budeme zkoumat úroveň digitalizace českého školství, budou Radko Sáblík, Jana Šindlerová, Karel Rejthar, moderuje Nikita Poljakov.

Ing. Radko Sáblík – ředitel inovativní Smíchovské střední průmyslové školy, spoluautor klíčového vzdělávacího programu českého školství Strategie 2030+

„Pokud chceme, aby ze škol vycházeli digitálně gramotní absolventi, musíme napřed zajistit, aby je měl kdo tyto dovednosti naučit. Přitom používání informačních technologií pro prezentace, využívání Office balíčku, programů jako Word, Excel či PowerPoint, nemá s informatikou nic společného, toto patří již dávno do všeobecných dovedností. Používání projektoru a prezentace pak nijak nesouvisí se skutečným využíváním IT ve výuce. V hodinách IT se musí učit zcela jiné dovednosti, včetně základů programování, informativního myšlení, ale na to bohužel nemáme potřebné vzdělané pedagogy,“ říká Radko Sáblík.

A varuje také, že nedostatek „digitálních odborníků“ může mít fatální rizika. Například nebudeme mít dostatek odborníků na kyberbezpečnost, ačkoli nastupuje éra tzv. internetu věcí a Průmyslu 4.0. Do těchto sítí se může nabourat hacker a na dálku bude moci změnit cokoli od frekvence kardiostimulátoru přes dráhu letadla po nastavení elektrárny. Tedy pakliže státy nebudou mít dostatek odborníků na kyberbezpečnost. Podle Sáblíka bude těchto specialistů brzy chybět jen v Česku zhruba 12 tisíc, v celé Evropské unii statisíce.

Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. – Ústav teoretické a komputační lingvistiky na FF UK v Praze, lektorka kurzu Rozvíjení digitálních kompetencí pro studenty učitelství tamtéž, jedna ze zakládajících členů Učitelské platformy, konzultantka na projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti

„Dnešní děti vyrůstají obklopeny digitálními technologiemi a nás dospělé to tak trochu děsí. Máme obavy, aby nepropadly závislosti, aby se zdravě vyvíjely, aby nezapomněly číst, psát, počítata bavit se s kamarády. Proto máme tendenci dětem ve škole přístup k technologiím odpírat. Škola je ale mnohdy jediným místem, kde jim někdo pomůže pochopit, jak technologie využívat k vlastnímu růstu, jak k nim přistupovat bezpečně, jak zpracovávat informace, které skrz ně dostávají. Potřebujeme ale digitálně vzdělané učitele, kteří v tom dětem budou rádi a z vlastní iniciativy oporou,“ podotýká Jana Šindlerová.

Ing. Karel Rejthar – učitel informatiky na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech a školitel učitelů informatiky

Informatiku vyučuje Karel Rejthar ryze praktickým způsobem, navíc užitečným pro celý klatovský okres. Hledá totiž se žáky otevřená data a společně je na hodinách vizualizují do přehledných grafů a tabulek. Všechna takto zpracovaná data pak zveřejňují na speciálním portálu http://data.maleskoly.info/ a stránkách http://klatovy.maleskoly.info/. Zde občané mohou zjistit, kdy je například nejvíce vytížená přepážka na vydávání občanských průkazů, kdy je největší provoz ve městě či jaké obory a střední školy v okrese produkují nejvíce nezaměstnaných. Kromě toho Karel Rejthar školí další učitele, aby se i oni naučili, jak otevřená data k analýze a vizualizaci ve výuce využít. 

„Žáky je potřeba pro studovaný obor zapálit a mně se to daří díky praktickým dovednostem, které žákům při svých hodinách předávám. S žáky se účastníme hackathonů zaměřených na vizualizace a analýzy otevřených dat, kde náš zatím nejlepší výsledek bylo 2. místo na #hackujstat, který pořádá NKÚ,“ říká Karel Rejthar.

Moderuje: Nikita Poljakov (vedoucí projektu Chytré Česko, redaktor Hospodářských novin)