Dějiny ve veřejném prostoru III: Globální paměť

20. – 21. 10. 2022

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kolik stojí lístek? 

  • základní vstupné: oba dny konference 300 Kč | vstup jeden den 200 Kč
  • studenti: vstup oba dny konference 100 Kč | jeden den konference 50 Kč (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností a budoucností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění.

Třetí ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru se zaměřuje na světový rozměr paměti. Paměť chápeme jako předivo globálně sdílených institucí, médií, praktik a obrazů, které spoluutvářejí naše představy o minulosti a budoucnosti. Veřejný prostor je pak místem, kde jsou prvky tohoto přediva reprodukovány, rozporovány a užívány v nových kontextech. Jak klimatická krize mění naše představy o budoucnosti i minulosti? Jaká témata z českých dějin se dočkala filmového či jiného zpracování pro světové publikum? Co mají společného a v čem se liší historické kontroverze v zahraničí a v Česku? Jak si v tomto kontextu vede české školství? Cílem konference není poměřovat „české“ přístupy „světovými“ trendy, nýbrž popsat vztahy, které českou a potažmo středoevropskou zkušenost s dějinami propojují s dynamikou paměti ve světovém měřítku.

Konferenci pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historický ústav Akademie věd, Ústav pro studium totalitních režimů, občanské sdružení Antikomplex a Centrum současného umění DOX.